www.12sports.gr

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

Μπάσκετ
Το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Κ.
08:48 | Πεμ 25 Ιουν, 2020
Εκτύπωση θέματος 586 αναγνώσεις

Το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Κ.

Το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνονται από τη  ΕΟΚ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (εφεξής αγώνες). Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα και συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ και της FIBA.

Ι. Βασικές Αρχές.
1.    Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, αναφορικά με τις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
2.    Οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΓΓΑ.
3.    Πριν την έναρξη των αγώνων, για όλους τους αθλητές, τους αξιωματούχους αγώνα, το προπονητικό προσωπικό και το προσωπικό της ομάδας, δεν συστήνεται η διενέργεια τεστ για τον COVID-19. 
4.    Ο ιατρός κάθε ομάδας. θα πρέπει να έχει εξετάσει κλινικά όλους τους καλαθοσφαιριστές και το προπονητικό προσωπικό και να πάρει λεπτομερές ιστορικό, με έμφαση στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον). Σε περίπτωση βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για εκτεταμένο έλεγχο. Τα ιατρικά αρχεία των αθλητών θα φυλάσσονται, με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
5.    Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν υποχρεωτικά όσοι συμμετέχουν στους αγώνες (καλαθοσφαιριστές, διαιτητές, αξιωματούχοι αγώνα από ΕΟΚ και Ενώσεις-Τ.Ε. και αξιωματούχοι ομάδων) καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση του αγώνα (προσωπικό ομοσπονδίας, προσωπικό ενώσεων, προσωπικό ομάδων, προσωπικό εγκατάστασης, δυνάμεις ασφαλείας κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Τα προσωπικό όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση των αγώνων φορέων θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγής τους.  
6.    Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση παρουσιάσει – είτε ο ίδιος είτε ακόμα και άτομο του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος με το οποίο έρχεται σε επαφή - συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα προσέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση και άμεσα θα ενημερώνει τηλεφωνικά τον γιατρό της ομάδας εάν πρόκειται για καλαθοσφαιριστή, προπονητικό προσωπικό ή προσωπικό της ομάδας. Εάν πρόκειται για άλλο άτομο (πχ γραμματεία, διαιτητές, δημοσιογράφοι κλπ) ισχύει ότι προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος. 
7.    Σε όλους τους αγώνες η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την τήρηση καταλόγου για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση για πιθανή ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ. Σε αγώνες σε ουδέτερη έδρα υπεύθυνη για την τήρηση του καταλόγου είναι η Ένωση ή η Τοπική Επιτροπή που διοργανώνει τον αγώνα ή η ΕΟΚ για τις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ή αγώνων των Εθνικών Ομάδων.
8.    Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρεται στην παράγραφο 6, αλλά και στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου του αγώνα, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. 
9.    Πέραν των καλαθοσφαιριστών  - στριών, των προπονητών, των γυμναστών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να φοράνε προστατευτικές μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση.
10.    Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του SARS-CoV-2, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι: 
10.1.    Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα. 
10.2.    Δεν επιτρέπονται οι χειραψίες ή οι εναγκαλισμοί. 
10.3.    Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί), ιδίως αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα (π.χ. πόμολα, διακόπτες κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους). 
10.4.    Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων. 
10.5.    Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού. 
10.6.    Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ή προστατευτική μάσκα σε κοινόχρηστους χώρους 
10.7.    Οι προσωπικές συνομιλίες ή ενημερώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόσταση 2 μέτρων.

ΙΙ. Ειδικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων.
Τα ειδικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
A.    Εγκατάσταση – Χώροι Προς Χρήση
B.      Ανθρώπινο Δυναμικό 
Γ.     Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα).
Για κάθε κατηγορία αναγράφονται αναλυτικά πρωτόκολλα, τόσο ως προς τον μέγιστο αριθμό πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στους επιμέρους χώρους του γηπέδου ανάλογα με την ιδιότητά τους, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και των διαδικασιών που αφορούν τη διοργάνωση του αγώνα. 
Α. Εγκατάσταση – Χώροι Προς Χρήση

1.    Πριν το άνοιγμα της αθλητικής εγκατάστασης / γηπέδου για τον κάθε αγώνα, όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, μετά από τον καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό και τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf Μετά την απολύμανση, οι κοινόχρηστοι χώροι της εγκατάστασης θα πρέπει να παραμένουν κλειστοί, έως και το άνοιγμά τους για τον αγώνα. Ομοίως, μετά το τέλος κάθε χρήσης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά από τον καθαρισμό με κοινό  απορρυπαντικό. 
2.    Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να εξασφαλίσουν υγειονομικό υλικό (καλάθια απορριμμάτων, χαρτιά υγείας κ.ο.κ.) καθώς και υλικό προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά υγρά κλπ.) και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
3.    Σε όλους τους χώρους του γηπέδου, σε εμφανή σημεία (π.χ. είσοδο γηπέδου, είσοδο αποδυτηρίων, φυσούνα, κυλικείο κ.ο.κ.), θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70%. Επιπλέον, στους νιπτήρες θα πρέπει να υπάρχει υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ενώ στα αποχωρητήρια αναρτάται σύσταση για κλείσιμο της λεκάνης πριν το συνήθη καταιωνισμό νερού. Επίσης εάν είναι εφικτό προτείνεται σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό νερού
4.    Ο έλεγχος των εισερχομένων στην εγκατάσταση θα πρέπει να αρχίζει από το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα ή το αργότερο μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
5.    Αναφορικά με τους επιμέρους χώρους κάθε εγκατάστασης ισχύουν τα ακόλουθα:

5.1.Είσοδος Εγκατάστασης
5.1.1.Σε όλες τις εγκαταστάσεις/γήπεδα θα πρέπει να υπάρχει μόνο είσοδος/έξοδος στην οποία καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ. 
5.1.2.Συστήνεται η δημιουργία απομονωμένου χώρου για την προσωρινή απομόνωση ατόμων με ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετός) έως ότου επιληφθεί το ιατρικό προσωπικό. 
5.1.3.Οι καλαθοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι των ομάδων και οι αξιωματούχοι του αγώνα θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο των αποδυτηρίων από μία και μοναδική είσοδο η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους. 
5.1.4.Όλο το υπόλοιπο προσωπικό/εκπρόσωποι που εργάζεται/ονται στην εγκατάσταση θα εισέρχονται στους χώρους της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας διαφορετική είσοδο / έξοδο. Δύναται να υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για τους δημοσιογράφους και εν γένει για όσους κάθονται στα δημοσιογραφικά θεωρεία καθώς και για τους φωτορεπόρτερ.
5.1.5.Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για την εύρυθμη είσοδο των συντελεστών του αγώνα, ενώ θα πρέπει να κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους και να φορούν προστατευτικές μάσκες.
5.1.6.Προκειμένου να συμβάλλουν στην ομαλή πρόσβαση στην εγκατάσταση, συστήνεται όπως, σε κάθε είσοδο, δικαίωμα εισόδου και παραμονής να έχουν οι ακόλουθοι:
-    18 άτομα αποστολή της γηπεδούχου ομάδας.
-    18 άτομα αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας.
-    Ο κομισάριος του αγώνα
-    Οι διαιτητές του αγώνα
-    Η Γραμματεία του αγώνα
-    Παρατηρητής Διαιτησίας
-    Ο Ιατρός του αγώνα
-    2 άτομα Στατιστικής Υπηρεσίας
-    2 άτομα για Τηλεοπτική – Διαδικτυακή Κάλυψη
-    Το μέγιστο 20 διαπιστευμένα άτομα από την ΕΟΚ ή την Ένωση ή τη Τοπική Επιτροπή που αφορά προσωπικό ή αξιωματούχους.
-    Security, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
-    Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
-    Όχι περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι-φωτογράφοι
-    Κατ΄εξαίρεση, δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες όπως τραυματιοφορείς, πυροσβέστες κ.α. μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.

5.2. Αποδυτήρια - Διάδρομοι - Λοιποί Εσωτερικοί χώροι
5.2.1.Πρόσβαση στο χώρο των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και στους λοιπούς εσωτερικούς χώρους έχουν οι αθλητές, προπονητές διαιτητές, κομισάριος, γραμματεία, ιατρός και οι κατέχοντες σχετική διαπίστευση.
5.2.2.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του χώρου των αποδυτηρίων, των διαδρόμων αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν. 
5.2.3.Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των αποδυτηρίων και των εσωτερικών χώρων εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του αγώνα. 
5.2.4.Εντός των αποδυτηρίων των ομάδων θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές αποστάσεις
5.2.5.Όπου είναι εφικτό, συνιστάται η ατομική χρήση των ντους. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που τα ντους δεν είναι ατομικά, συστήνεται να παραμένει ένα ντους κενό ανά δύο σε χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα προσωπικά τους είδη (σαμπουάν κ.λ.π.), τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται, καθώς και να φορούν σαγιονάρες.
5.2.6.Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στην προθέρμανση και στον αγώνα, καθώς και ο εξοπλισμός για τη μεταφορά του, θα πρέπει να πλένεται και να καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο υπεύθυνος του χώρου των αποδυτηρίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και οδηγιών με τη χρήση γαντιών και μάσκας διότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί υψηλού κινδύνου χώρος για τη μετάδοση του ιού. 
5.2.7.Μετά το τέλος της χρήσης των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων της εγκατάστασης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων. 

5.4.    Αγωνιστικόςχώρος – Περιβάλλον χώρος:
5.4.1.Πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο έχουν κατ’ αντιστοιχία οι αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κομισάριος, γραμματεία, ιατρός, οι φωτογράφοι, οι δημοσιογράφοι, η στατιστική υπηρεσία, τηλεοπτικό συνεργείο, οι κατέχοντες σχετική διαπίστευση.
5.4.2.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα χώρο στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν. 
5.4.3.Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και παραμονή στην περιοχή των πάγκων ομάδων και στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο στους καλαθοσφαιριστές, τους αξιωματούχους των ομάδων και τους αξιωματούχους του αγώνα.   
5.4.4.Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του αγώνα. 
5.4.5.Οι αναγραφόμενοι στο Φ.Α. καλαθοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι των ομάδων θα πρέπει να κάθονται στους πάγκους με τη μέγιστη δυνατή απόσταση. 
5.4.6.Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο (πλην των καλαθοσφαιριστών των προπονητών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα) θα πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των 2μ. και να φορούν προστατευτικές μάσκες.

5.5.    Δημοσιογραφικά θεωρεία:
5.5.1.Στα δημοσιογραφικά θεωρεία έχουν πρόσβαση οι :
-Δημοσιογράφοι, μέλη των ΠΣΑΤ/ΕΣΗΕΑ συναφών αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών Ενώσεων
-Εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με τη διοργανώτρια.
5.5.2.Στα δημοσιογραφικά θεωρεία, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων. 
5.5.3.Οι εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, τότε δύνανται να καθίσουν στις κερκίδες. 
5.5.4.Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

5.6.Εξέδρες

5.6.1.Στις εξέδρες έχουν πρόσβαση οι κατέχοντες διαπίστευση με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ.» και χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από τους παρευρισκομένους.

5.6.2.Στις εξέδρες, οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων και φορώντας προστατευτικές μάσκες.

5.7.    Κυλικεία: 
Τα κυλικεία θα παραμένουν κλειστά, πλην ενός κυλικείου το οποίο θα εξυπηρετεί σε μορφή “SelfService” και θα μπορεί να λειτουργεί με τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό.

1.    Σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το προσωπικό που θα απασχοληθεί, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
2.    Ο κάθε παρευρισκόμενος στην αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραμένει στους χώρους αρμοδιότητάς του και να μην μετακινείται σε άλλους χώρους.
3.    Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται στη διοργάνωση του αγώνα και την πρόσβασή του στους χώρους της εγκατάστασης, ανάλογα με την ιδιότητά του:

 
Κατηγορία    Μέγιστος Συνολικός Αριθμός
Αποστολές ομάδων    36
Διαιτητές Αγώνα    3
Γραμματεία Αγώνα    4
Κομισάριος Αγώνα    1
Παρατηρητής Διαιτησίας    1
Ιατρός Αγώνα    1
Διαπιστευμένοι ΕΟΚ    20
Δημοσιογράφοι-Φωτογράφοι    10
Ιατρός Αγώνα    1
Security - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Βοηθητικό Προσωπικό Αγώνα (Τεχνικοί,  συντηρητές αγωνιστικού χώρου, προσωπικό για πινακίδες, προσωπικό για καθαρισμό κ.α)    6
Προσωπικό τηλεοπτικού παρόχου (κατά τη διάρκεια του αγώνα)    2
Αστυνομία  - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Πυροσβεστική  - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Εκπρόσωποι Στατιστικής Υπηρεσίας    2

Γ. Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα).

1.    Όλοι οι εργαζόμενοι κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό (ή gel), που η γηπεδούχος ομάδας θα τους παρέχει στην είσοδο.
2.    Ο αθλητικός εξοπλισμός (μπάλες, κ.ο.κ.) θα πρέπει να έχει απολυμανθεί με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70%. από τις ομάδες, πριν τη χρήση του.
3.    Όπου είναι εφικτό, οι πόρτες εισόδου/εξόδου προς/από τους εσωτερικούw χώρους του γηπέδου συστήνεται να παραμένουν ανοιχτές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα πόμολα.  
4.    Όλοι όσοι εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και μόλις αποχωρούν από αυτόν και κατά τη διάρκεια των time out , οφείλουν να απολυμάνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό διάλλειμα (ή gel) που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο και στην γραμματεία του αγώνα.
5.    Δεν επιτρέπονται χειραψίες ή εναγκαλισμοί
6.    Οι καλαθοσφαιριστές, οι διαιτητές και οι αξιωματούχοι των ομάδων θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το δικό τους ρουχισμό και εξοπλισμό όπως πετσέτες, κ.ο.κ.
7.    Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, ο περιορισμός στο ελάχιστο του συνωστισμού και η τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων στις περιπτώσεις όπως π.χ. στην είσοδο και αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο, στις οδηγίες του προπονητικού προσωπικού, στις ουρές για την εκτέλεση μιας άσκησης κατά την προθέρμανση, στην αποθεραπεία κ.ο.κ.
8.    Αναφορικά με τις φυσικοθεραπείες, ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
9.    Όσο αφορά τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη διοργάνωση του αγώνα θα πρέπει να προβλεφθούν τα ακόλουθα:
9.1. Αποστολές:
9.1.1.Συνιστάται οι ομάδες να μετακινούνται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην τήρηση των αποστάσεων, στη χρήση προστατευτικής μάσκας και στην σωστή απολύμανση των πούλμαν. Δεν συνιστάται η διαμονή σε ξενοδοχεία πλέον των δύο αθλητών ανά δωμάτιο.
9.1.2.θα πρέπει να βρίσκεται στους διαδρόμους των αποδυτηρίων.
9.1.3.Συστήνεται η παραμονή στα αποδυτήρια του ελάχιστου δυνατού ανθρώπινου δυναμικού για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο ή στην εξέδρα σε όσους έχουν πρόσβαση σε αυτή (διαπιστευμένοι, παίκτες εκτός αποστολής κ.ο.κ.)
9.1.4.Η παραμονή στους διαδρόμους των αποδυτηρίων, καθώς και οι άσκοπες μετακινήσεις πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά. 
9.2. Προθέρμανση ομάδων:
9.2.1.Οι ομάδες θα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση η μία μετά την άλλη. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδό τους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της. 
9.2.2.Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, μόνο οι καλαθοσφαιριστές το τεχνικό επιτελείο και οι απολύτως απαραίτητοι αξιωματούχοι του Φ.Α (π.χ. φυσικοθεραπευτής, φροντιστής) μπορούν να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Οι υπόλοιποι οφείλουν να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο, αναμένοντας την έναρξη του αγώνα.
9.2.3.Οι καλαθοσφαιριστές – μέλη του προπονητικού προσωπικού – αξιωματούχοι. θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δικά του μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.
9.3.Διαιτητές:
9.3.1.Οι διαιτητές πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την ώρα προσέλευσης. 
9.3.2.Θα εισέρχονται στην εγκατάσταση από την είσοδο των αποδυτηρίων, στα οποία θα κατευθύνονται απευθείας. 
9.3.3.Εντός του χώρου των αποδυτηρίων πρέπει να τηρούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους, ενώ η χρήση του ντους πρέπει να γίνεται ατομικά και ο κάθε διαιτητής να φορά σαγιονάρες και να έχει τα προσωπικά του είδη (σαμπουάν κ.τλ.) τα οποία δεν πρέπει να μοιράζεται. 
9.3.4.Οι ομιλίες με τους καλαθοσφαιριστές και με τους αξιωματούχους του αγώνα - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του -, τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να γίνονται με 2 μέτρα απόσταση.
9.3.5.Σε συνεννόηση με τον κομισάριο, οι διαιτητές θα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση σε διαφορετικό χρόνο σε σχέση με τις ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδό τους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της. 
9.3.6.Κάθε διαιτητής θα χρησιμοποιεί δικά του μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.
9.4.Τελετουργικό αγώνα (Έναρξη, ημίχρονο, λήξη)
9.4.1.Όσο αφορά στο τελετουργικό του αγώνα, οι ομάδες δεν θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, ούτε θα συνωστίζονται. Σε συνεννόηση με τον κομισάριο θα βγαίνουν από τα αποδυτήρια μία – μία και θα κατευθύνονται στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να πραγματοποιείται το καθιερωμένο τελετουργικό με τις χειραψίες μεταξύ των καλαθοσφαιριστων και των αξιωματούχων αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.
9.4.2.Αντίστοιχη διαδικασία θα ισχύει και κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του Β΄ημιχρόνου.
9.4.3.Με τη λήξη του Α΄ημιχρόνου, πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και ακολούθως η γηπεδούχος ομάδα. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο. 
9.4.4.Αντίστοιχη διαδικασία αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια θα ακολουθείται και μετά τη λήξη του αγώνα, όπου πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και κατόπιν η γηπεδούχος. Αντιστοίχως, μετά τη λήξη του αγώνα, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο.    
9.4.5.Μετά τη λήξη του αγώνα, η διαδικασία αποχώρησης των ομάδων από το γήπεδο είναι αντίστοιχη με αυτή της προσέλευσής τους (τμηματικά και με απόσταση 2μ.).
III. Μέτρα σε περίπτωση θετικού στον ιό περιστατικού
Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία  που φυσιολογικό είναι να δημιουργήσει αναστάτωση. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν την έγκριση του ΕΟΔΥ και είναι βασισμένες στην τρέχουσα εκτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας και στα διαθέσιμα διεθνή δεδομένα τα οποία μπορεί να τροποποιηθούν εφόσον καταστεί απαραίτητο.
1.  Αθλητής με συμπτώματα της νόσου και εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης
1.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής - αθλήτρια με συμπτώματα της νόσου (πυρετό, βήχα, αίσθημα κόπωσης) είχε θετικό testPCRCovid-19 γίνεται άμεση απομόνωση του κρούσματος είτε σε προκαθορισμένο χώρο είτε στην οικία του. Ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ ο οποίος αναλαμβάνει και τη περαιτέρω διαχείριση. 
1.2    Η επιστροφή του αθλητή - αθλήτριας με θετικό testCovid-19 στην αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται με βεβαίωση ειδικού καρδιολόγου και του ιατρού της ομάδας και ΜΟΝΟ εφόσον πληρούνται ΟΛΕΣ οι ακόλουθες 4 προϋποθέσεις:
    2.2.1.    Είναι απύρετος χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών  για 3 ημέρες
    2.2.2.    Δεν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό ή αίσθημα κόπωσης
    2.2.3.    Έχει δύο αρνητικά ρινοφαρυγγικά δείγματα, με περισσότερο από 24 ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο
    2.2.4.    Έχει υποβληθεί σε ειδικό έλεγχο από καρδιολόγο
3.     Αθλητής  της ομάδας και άλλες μη προστατευμένες επαφές αθλητή - αθλήτριας με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

3.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής - αθλήτρια είχε θετικό testPCRCovid-19 με μέριμνα του ιατρού της ομάδας γίνεται άμεση απομόνωση (“καραντίνα”) για 5 ημέρες όλων των μη προστατευμένων στενών επαφών (συναθλητές και οποιοσδήποτε από την ομάδα είχε στενές επαφές χωρίς μέτρα προστασίας) σε προκαθορισμένο χώρο. Στο διάστημα αυτό μπορούν να προπονούνται μόνο μεταξύ τους όσοι έχουν ενταχθεί στη σύνθεση της απομόνωσης. Εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.

3.2    Σε περίπτωση πρόσφατου αγώνα, δεν θα τίθεται σε “καραντίνα” η αντίπαλη ομάδα αλλά θα υπάρχει ενεργητική επιτήρηση των αθλητών  της με καθημερινή θερμομέτρηση και χρήση ερωτηματολογίου (πυρετός, βήχας, αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες).

3.3    Η “καραντίνα” των μη προστατευμένων επαφών θα λήξει ανάλογα με την δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακού ελέγχου είτε σε 5 είτε σε 7 ημέρες.

    3.3.1.    Η “καραντίνα” λήγει σε 5 ημέρες εφόσον δεν έχουν εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου και πραγματοποιηθούν και βγουν αρνητικά 2 (δύο) ρινοφαρυγγικά δείγματα (PCR), με τουλάχιστον 24 ώρες χρονική διαφορά το πρώτο από το δεύτερο (3η – 5η ημέρα). 

    3.3.2.    Η “καραντίνα” λήγει σε 7 ημέρες όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (PCR) και εφόσον δεν έχει εμφανίσει κανένας από την ομάδα οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου.

4.     Μέλος τεχνικού, προπονητικού ή διοικητικού επιτελείου με συμπτώματα ή  εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

4.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένα μέλος τεχνικού, προπονητικού ή διοικητικού επιτελείου έχει ύποπτα κλινικά συμπτώματα ή θετικό testPCRCovid-19, τότε με μέριμνα του ιατρού της ομάδας, το κρούσμα και όλες οι μη προστατευμένες στενές επαφές του (επαφές χωρίς μέτρα προστασίας) τίθενται σε απομόνωση (“καραντίνα”) στην οικία τους και ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.

4.2.    Η “καραντίνα” των μη προστατευμένων επαφών θα λήξει ανάλογα με την δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακού ελέγχου είτε σε 5 είτε σε 7 ημέρες.

    4.2.1.    Η “καραντίνα” λήγει σε 5 ημέρες εφόσον δεν έχουν εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου και πραγματοποιηθούν και βγουν αρνητικά 2 (δύο) ρινοφαρυγγικά δείγματα (PCR), με τουλάχιστον 24 ώρες χρονική διαφορά το πρώτο από το δεύτερο (3η – 5η ημέρα). 

    4.2.2.    Η “καραντίνα” λήγει σε 7 ημέρες όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (PCR) και εφόσον δεν έχει εμφανίσει κανένας από όλους όσους τέθηκαν σε απομόνωση οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων της νόσου σε οποιαδήποτε από τις μη προστατευόμενες επαφές με μέριμνα του Ιατρού της ομάδας θα ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...
απo το 2005
σαν σημερα... το 2005
  Τα φιλικά του Ιάλυσου
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Τα φιλικά του Ιάλυσου

Οκτώ είναι τα έως τώρα «κλεισμένα» φιλικά παιχνίδια του Ιάλυσου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθροκίτρινοι» θα παίξουν: Στις 5 Αυγούστου με την ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου Κύπρου Στις 18 Αυγούστου με τον Διγενή Κοσκινού Στις 20 Αυγούστου με τον Φοίβο Κρεμαστής Στις 25 Αυγούστου με τον Απόλλωνα Καλυθιών Στις 27 Αυγούστου με...

9921 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Αποφάσεις της ΕΠΟ
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Αποφάσεις της ΕΠΟ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέστειλε προς την ΕΠΑΕ έγγραφο σχετικά με την προθεσμία εγγραφής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που προέρχονται από ΠΑΕ ή ΤΑΠ που ανήλθαν στην Γ΄ Εθνική κατηγορία. Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου: «Από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του κανονισμού υπ΄ αριθμ. 1 (όπως αυτή ισχύει...

285 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι πίνακες των διαιτητών
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Οι πίνακες των διαιτητών

Ανακοινώθηκαν σήμερα απο την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας οι πίνακες διαιτητων, «βοηθών» και παρατηρητών στο πρωτάθλημα της Α’ και της Β’ Εθνικής καθώς και ο πίνακας διαιτητών της Γ’ Εθνικής. Σε ότι έχει να κάνει με τους Δωδεκάνησιους ρέφερι οι θέσεις που καταλαμβάνουν είναι οι ακόλουθες: Α’ ΕΘΝΙΚΗ: Ο Μιχάλης Φραγγίνης θα...

273 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανακοίνωσε Καίσερλη
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Ανακοίνωσε Καίσερλη

Απο τον Ανταγόρα Κω, εκδόθηκε σήμερα το παρακάτω δελτίο τύπου: «Από τον ΠΑΣ Ανταγόρα Κω ανακοινώνεται η πρόσληψη του κ. Καίσερλη Ανδρέα στην θέση του Γενικού Αρχηγού των ποδοσφαιρικών τμημάτων του ΠΑΣ Ανταγόρα και με παράλληλη επίβλεψη σε αυτά του ΠΑΟ Κω. Σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και αποδεσμεύσεις...

396 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  9 Αυγούστου η Γ.Σ της ΕΠΑΕ
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

9 Αυγούστου η Γ.Σ της ΕΠΑΕ

Πραγματοποιείται, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2005 και ώρα 14:00 στο Ξενοδοχείο “DIVANI CARAVEL” (Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Π.Α.Ε., με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων Π.Α.Ε. 2. Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. 3. ...

254 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παίρνει και Καρυπίδη
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Παίρνει και Καρυπίδη

Mε την απόκτηση του Καρυπίδη που στο πρόσφατο παρελθόν φορούσε την φανέλα της Βέροιας αναμένεται ο ΑΕΡΑ να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 24χρονος μέσος έχει συμφωνήσει στην πρόταση που του έγινε και το αμέσως επόμενο διάστημα θα...

252 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Άρεσε ο Διαγόρας
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2005

Άρεσε ο Διαγόρας

Την καλύτερη έως τώρα εμφάνιση τους έκαναν οι παίκτες του Διαγόρα στο σημερινό φιλικό παιχνίδι με τον Θρασύβουλο, το τρίτο στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο αγώνας έγινε στο γήπεδο της Νάουσας και παρά την ήττα με σκορ 3 – 2, οι «κυανέρυθροι» πήγαν πάρεα...

592 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2006
  Το πρώτο «oικογενειακό»
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2006

Το πρώτο «oικογενειακό»

Το πρώτο οικογενειακό διπλό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου θα δώσει αύριο η Ρόδος. Οι «πράσινοι» στις 6 το απόγευμα θα αγωνιστούν στο γήπεδο του Έμπωνα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει και αρκετό φίλαθλο κόσμο της ομάδας που ετοιμάζεται να δώσει το παρών στο γήπεδο. Κατά τα άλλα,...

293 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2007
  Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα
Κυριακή 29 Ιουλίου 2007

Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα

Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα έβγαλε ο προπονητής του Διαγόρα Παύλος Δερμιτζάκης από το σημερινό (Κυριακή) πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Αστέρα Παστίδας στο γήπεδο του Έμπωνα. Το τελικό 5 0 υπέρ της ομάδας της πόλης μας περνάει σαφέστατα σε δεύτερη μοίρα καθώς από τέτοια παιχνίδια άλλα είναι αυτά...

395 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2008
  Ισοπαλία με τη Λάρισα
Τρίτη 29 Ιουλίου 2008

Ισοπαλία με τη Λάρισα

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση για το στάδιο της προετοιμασίας στο οποίο βρίσκεται η Pόδος αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Λάρισα, στο Kαρπενήσι. Οι παίκτες του Δημήτρη Σπανού αν και ξεκίνησαν το παιχνίδι, αγχωμένα κατάφεραν στη συνέχεια να ισορροπήσουν και να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοση τους. Σίγουρα η Pόδος εμφανίστηκε περισσότερο...

270 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Διπλή προπόνηση και σήμερα
Τρίτη 29 Ιουλίου 2008

Διπλή προπόνηση και σήμερα

Κανονικά συνεχίσθηκε και σήμερα (Τρίτη) η προετοιμασία της ομάδας του Διαγόρα στην Κουτσούφλιανη. Ο Παύλος Δερμιτζάκης και οι συνεργάτες του συνεχίζουν με τους παίκτες τους τις διπλές προπονήσεις θέλοντας να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση προκειμένου να μπουν όπως αρμόζει στα φιλικά παιχνίδια αρχής πενόμενης από την Παρασκευή στην...

248 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2009
  Ο Τρίτος στον Ιβίσκο
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Ο Τρίτος στον Ιβίσκο

Ο Κώστας Τρίτος είναι ο νέος τεχνικός του Ιβίσκου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού επήλθε συμφωνία με τον πρόεδρο του συλλόγου Μάκη Μελλίνη. Ο 41χρονος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του και να συνεχίσει την προπονητική και έτσι ανέλαβε την ομάδα της Ανάληψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι ο...

319 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
 
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

"Αστέρια" στο Κολλέγιο!

Με την παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη, του Δημήτρη Βεργίνη και του Κώστα Χατζηχρήστου συνεχίστηκε χθες στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου το Rhodes Sports Camp. Ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο νεαρός καλαθοσφαιριστής των «πρασίνων» και ο γυμναστής του Πανιωνίου, βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά, τα προπόνησαν και...

296 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οργανώνεται ο Διαγόρας
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Οργανώνεται ο Διαγόρας

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του Διαγόρα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής (2ος όμιλος νότου). Το πρώτο ραντεβού πιθανότατα θα προγραμματιστεί στις 12 Αυγούστου σε ώρα και μέρος που θα ανακοινωθεί προσεχώς από την ροδίτικη ομάδα. Με την απόκτηση...

268 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2010
  ''Πέφτουν'' οι μισοί
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

''Πέφτουν'' οι μισοί

Οι μισές ομάδες πρόκειται να πέσουν από τους ομίλους νότου της Γ’ Εθνικής, με βάση την προκήρυξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «άνοδος-υποβιβασμός» αναφέρονται τα εξής:
Α)Άνοδος στη Β’ Εθνική: Οι πρώτοι νικητές των 4 ομίλων της Γ’ Εθνικής (συνολικά 4 σωματεία) θα ανέλθουν στη Β’ Εθνική...

303 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Είπαν το ''ναι''
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Είπαν το ''ναι''

Τη μείωση των συμβολαίων τους δέχθηκαν ο Κώστας Χαρίσης και ο Άγγελος Τσάμης στον Κολοσσό, σύμφωνα με τα όσα έγιναν χθες γνωστά. Οι δύο αθλητές, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και τη νέα σεζόν με τους Ροδίτες, δέχθηκαν την αναπροσαρμογή των συμβολαίων τους και θα παραμείνουν στο νησί για τρίτη συνεχή...

452 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι ακαδημίες και οι ευχαριστίες
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Οι ακαδημίες και οι ευχαριστίες

Ξεκινούν οι Ακαδημίες της Ελπίδας Πεταλούδων… Και φέτος περίπου 100 παιδιά θα μυηθούν στις συγκινήσεις που προσφέρει το μπάσκετ, μαθαίνοντας τα μυστικά του από καταξιωμένους και έμπειρους προπονητές. Συγκέντρωση των αθλητών και εγγραφές στις 2 Αυγούστου και ώρα 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο της Κρεμαστής. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα...

429 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολο να συμμετάσχει
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Δύσκολο να συμμετάσχει

Δύσκολα θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας, ο Α.Σ.Κ. Ιβίσκος… Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου Μάκης Μελλίνης, σε περίπτωση που η ομάδα δεν δικαιωθεί στον αθλητικό δικαστή, τότε το πιο πιθανό σενάριο αναφέρει ότι δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ανάληψης έχει στο ρόστερ...

270 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Δικαιώθηκε η Τ.Ε.''
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

''Δικαιώθηκε η Τ.Ε.''

Η τελευταία σεζόν είχε «γλυκόπικρη» γεύση για τον πρόεδρο της Καλλιθέας και μέλος της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου Νίκο Κιόττου. Ο ίδιος είδε την ομάδα του να υποβιβάζεται δίκαια στη Β’ Κατηγορία, όμως βρήκε σανίδα σωτηρίας στον Ιβίσκο, ο οποίος με το λάθος που έκανε, έδωσε το δικαίωμα στην Καλλιθέα να...

304 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο νέος χάρτης
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Ο νέος χάρτης

«Διπολικό» θα είναι το νέο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας… Κι αυτό γιατί θα συμμετάσχουν πέντε ομάδες από τη Ρόδο, κι άλλες τρεις από την Κω. Μετά το οριστικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο και τον υποβιβασμό του Ιβίσκου στη Β’ Ανδρών, έγινε γνωστός ο νέος μπασκετικός χάρτης στις δύο κατηγορίες. Στην Α’...

339 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σκάει
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Σκάει "βόμβα" σύντομα

Μεταγραφική κίνηση ουσίας, αλλά και εντυπωσιασμού ετοιμάζει ο Διαγόρας, με ποδοσφαιριστή που αναμένεται να φτασει στο νησί μας, ίσως και εντός της ημέρας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του 12soccer.gr, πρόκειται για Έλληνα αμυντικό, που μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και ως αμυντικός μέσος. Το όνομά του για ευνόητους λόγους, οι...

471 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  (Ξανα)Ντύνεται στα κυανέρυθρα!
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

(Ξανα)Ντύνεται στα κυανέρυθρα!

Την εξέλιξη για την οποία σας ενημέρωσε το 12soccer.gr λίγες ώρες πριν (κλικ εδώ), σίγουρα δεν την περίμεναν πολλοί! Στη Ρόδο έφτασε λίγο μετά τις 3μ.μ ο 28χρονος αμυντικός Γιώργος Σαλαμαστράκης, προκειμένου να επικυρώσει την επιστροφή του στην ομάδα την οποία υπηρέτησε τα τελευταία 5 χρόνια, μετά από μερικές...

498 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σάββατο στις 8μ.μ στις Καλυθιές
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Σάββατο στις 8μ.μ στις Καλυθιές

Γεύση από τη ...νέα Ρόδο θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το Σάββατο οι φίλοι των "ελαφιών". Συγκεκριμένα, στις 8μ.μ στο γήπεδο Καλυθιών, η Ρόδος θα φιλοξενήσει σε φιλική αναμέτρηση τον μοναδικό εκπρόσωπο της Δωδεκανήσου στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, Ανταγόρα. Με όλα της τα ...αστέρια, νέα και παλαιά, η ομάδα του νησιού...

278 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σε ευχαριστούμε Σάσα
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Σε ευχαριστούμε Σάσα

Παίκτης της Ντόνετσκ είναι και επίσημα από σήμερα και για δύο χρόνια ο Σάσα Βασίλιεβιτς, ο οποίος ενημέρωσε τους ανθρώπους του Κολοσσού ΒΑΠ, πως συμφώνησε με την ουκρανική ομάδα για την επόμενη χρονιά. Ο Σερβοβόσνιος πόϊντ-γκαρντ έχει δεχθεί πρόταση 150.000 ευρώ το χρόνο από την ουκρανική ομάδα. Οι Ουκρανοί διαθέτουν καλό υλικό και κατέθεσαν...

306 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2011
  Πρεμιέρα με νίκη
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Πρεμιέρα με νίκη

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Εθνική Παίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε της Πολωνίας με 59-73. Ο Κώος Κώστας Κεφάλας είχε πολύ καλή παρουσία και πέτυχε 8 πόντους
Δεκάλεπτα: 19-16, 32-33, 48-51, 59-73
Πολωνία (Ονούφροβιτς): Ζίβερτ 2, Κράσζικ, Μπρενκ 7, Σότσα 12, Βάλζακ 2, Μαζούρ 7, Προύφερ...

517 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Ηρακλής στη Β' Εθνική
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ο Ηρακλής στη Β' Εθνική

Στην Β’ Εθνική θα αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν την επόμενη περίοδο ο Ηρακλής λόγω των άσχημων οικονομικών δεδομένων της ομάδας. Τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως είναι μεγάλα και δύσκολα θα βρουν λύση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποφασιστεί, στην σύσκεψη που είχαν οι ιθύνοντες του Ηρακλή, την...

527 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τα φιλικά του Αστέρα Παστίδας
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Τα φιλικά του Αστέρα Παστίδας

Μία σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει ο Αστέρας Παστίδας, στη διάρκεια της προετοιμασίας του... Συνολικά πρόκειται να διεξαχθούν επτά αναμετρήσεις, ώστε ο Γιώργος Ορφανίδης να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του. Η αρχή θα γίνει στις 13 Αυγούστου κόντρα στον Π.Α.Σ. Ασκληπειού. Στις 17 του μήνα...

386 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Καρίκης στη Διμυλιά
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ο Καρίκης στη Διμυλιά

Την απόκτηση του 20χρονου τερματοφύλακα Γιώργου Καρίκη, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος Διμυλιάς. Ο νεαρός γκολκίπερ υπέγραψε στη νέα του ομάδα, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον Κλεάνθη Παραδεισίου, την Ασπίδα Σαλάκου και στους Νέους της Ρόδου. Ο Καρίκης υπέγραψε στον Ατρόμητο Διμυλιάς και θα τεθεί άμεσα στη διάθεσή του προπονητή Γιώργου...

424 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Κούκιαλι ο Αλθαιμένης
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Πήρε Κούκιαλι ο Αλθαιμένης

Στον Αλθαιμένη Κρητηνίας θα παίξει τη νέα σεζόν ο Γιώργος Κούκιαλι, ο οποίος παλαιότερα έπαιζε μπάσκετ σε αρκετές ομάδες (Δωριέας, Διαγόρας, Ζέφυρος) της Ρόδου. Ο 22χρονος χαφ συμφώνησε με την ομάδα της Κρητηνίας και θα ενισχύσει την προσπάθεια του Αλθαιμένη για μία καλή χρονιά. Οι προπονήσεις του Αλθαιμένη σχετικά με...

346 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Διοικητικές προσθήκες
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Διοικητικές προσθήκες

Δύο ακόμη προσθήκες θα περιλαμβάνει το νέο διοικητικό σχήμα της Α.Ε. Κω, το οποίο θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες. Συγκεκριμένα στο νέο Δ.Σ. θα βρίσκονται ο επιχειρηματίας Δημήτρης Ήλιος και ο γιατρός Σταμάτης Λοϊζος. Το νέο διοικητικό σχήμα έχει σημαντικές αλλαγές και θα ανακοινωθεί επίσημα λογικά την επόμενη εβδομάδα. Όσον...

444 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Πετκάρης στην Α.Ο. Δικαίου
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ο Πετκάρης στην Α.Ο. Δικαίου

Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Α.Ο Δικαίου είναι πλέον ο Λευτέρης Πέτκαρης ο οποίος συμφώνησε σε όλα με της ομάδας και για την φετινή σεζόν θα υπερασπίζεται την εστία των "κυανόλευκων". Αντίθετα φαίνεται να δυσκολεύει η περίπτωση απόκτησης του Σλόμπονταν Τζιάνιτς αφού οι οικονομικές απαιτήσεις του Σέρβου επιθετικού,θεωρήθηκαν παράλογες.
Μέσα στην...

612 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Ευκλής ευχαριστεί
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ο Ευκλής ευχαριστεί

Ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στο ποδοσφαιρικό τουρνουά ''Άγιος Σουλάς 2011'' εξέδωσε ο Ευκλής Σορωνής. ''Μετά το πέρας του ποδοσφαιρικού του τουρνουά Άγιος Σουλάς 2011, που ήταν το πρώτο που έγινε στη μνήμη του Κλεόβουλου Χατζηγεωργίου, ο Ευκλής με το παρόν κείμενο θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά...

489 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σε απολογία η Παναχαϊκή
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Σε απολογία η Παναχαϊκή

Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ - FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη 8/09/2011 και ώρα 10:30:
1. ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 (όπως εκπροσωπείται νόμιμα), 2. ΑΛΕΞΙΟ ΚΟΥΓΙΑ (Πρόεδρο) 3. Π. ΣΤΑΘΑΚΗ (πρώην Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ ...

475 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παράταση μίας ημέρας
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Παράταση μίας ημέρας

Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι, επειδή η 31η Ιουλίου είναι ημέρα Κυριακή, οι αποδεσμεύσεις και οι υποσχετικές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 1/8/2011. Επίσης, οι αποδεσμεύσεις των εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ κατατίθενται στα γραφεία της ΕΠΟ μέχρι τη Δευτέρα 1/8/2011, με παράβολο αξίας 50 ευρώ....

445 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2012
  Ο Σαββάκης στον Ταξιάρχη
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Ο Σαββάκης στον Ταξιάρχη

Τον έμπειρο τερματόφυλακα Στέργο Σαββάκη απέκτησε ο Ταξιάρχης Καλάθου, καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εστία του. Οι ιθύνονρτες της ομάδας συναντήθηκαν με τον Σαββάκη και δεν άργησαν να δώσουν τα χέρια, οπότε ο ίδιος θα υπερασπιστεί το τέρμα του Ταξιάρχη στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Ο Σαββάκης την...

405 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πιέζει ο χρόνος
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Πιέζει ο χρόνος

Αγώνα δρόμο για να προλάβουν και να παίξουν στο προσεχές πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας κάνει ο Άγιος Λουκάς, οι ιθύνοντες του οποίου αποφάσισαν να δημιουργήσουν και τμήμα μπάσκετ, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει το διάδοχο του Γ.Σ. Αφάντου 2005. Με πρόεδρο τον Τάσο Μοσχούς και προπονητή τον Μιχάλη Καρακωνσταντή, οι...

320 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με 35 παιδιά
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Με 35 παιδιά

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το 1ο summer basketball camp, που διοργανώνει η Ε.Α. Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Ο νέος προπονητής της ομάδας Γιώργος Τσιότσιος προπονεί σε καθημερινή βάση περίπου 35 παιδιά, όλων των ηλικιών. Αρχικά τις πρωινές ώρες κάνουν προπονήσεις τα 17 παιδιά των μικρότερων ηλικιών και τα...

333 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Με το ίδιο ρόστερ
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Με το ίδιο ρόστερ

Ελάχιστες προσθαφαιρέσεις θα περιλαμβάνει το ρόστερ του Ήλιου Ιαλυσού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Γιώργου Χατζηκαλημέρη ουσιαστικά θα βασιστεί στους ίδιους αθλητές, αφού ο στόχος του έμπειρου τεχνικού είναι να κρατήσει τον βασικό κορμό και ενδεχομένως να γίνουν μία ή δύο προσθήκες, αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Ο...

464 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Μοιρασμένες οι πιθανότητες
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Μοιρασμένες οι πιθανότητες

Μοιρασμένες εξακολουθούν να είναι οι πιθανότητες για την παραμονή της Τούλας Μαγαλιού στον Ιπποκράτη Κω… Η έμπειρη γκαρντ έχει δεχθεί μία πολύ καλή πρόταση από τη Νίκη Λευκάδας, την οποία σκέφτεται, οπότε θα χρειαστούν λίγες ακόμη μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Η Μαγαλιού αποτέλεσε «λίρα» εκατό για τον...

302 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Καλοκαίρι με μπάσκετ!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Καλοκαίρι με μπάσκετ!

Τα μεγάλα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού ήταν άκρως μπασκετικά και συνεχίζονται… Κάνοντας μία «σούμα σχετικά με τα μεγάλα γεγονότα που σχετίζονταν με την «πορτοκαλί» Θεά, κάλλιστα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν μήνες, που περιείχαν πλούσια δράση. Αρχικά το 1ο ανοιχτό τουρνουά μπάσκετ που...

433 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πλάνα για την Α2
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Πλάνα για την Α2

Με το μυαλό στην Α2, αφού απομένει η επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης του Πανελληνίου, θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός του Διαγόρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τεχνικός της ομάδας Γιάννης Τσακίρης καταστρώνει ήδη τα σχέδια του για την προσεχή σεζόν, στην οποία ο «γηραιός» εκτός απροόπτου θα παίζει στη δεύτερη τη...

487 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Του... ήρθε ''κουτί''
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Του... ήρθε ''κουτί''

«Κουτί»… ταίριαξε στον Διαγόρα, η απόφαση της Ε.Ο.Κ. για τη συμμετοχή τριών αθλητών κάτω των 22 ετών. Σε περίπτωση λοιπόν που οι «κυανέρυθροι» πάρουν το εισιτήριο για την Α2 Κατηγορία, δεν θα χρειαστεί να ψάξουν άλλο για να βρουν ικανούς αθλητές, που να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Με βάση...

463 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θέλει τον αρχηγό του
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Θέλει τον αρχηγό του

Ενδιαφέρον για την παραμονή και του Αντώνη Ασημακόπουλου έδειξε ο Κολοσσός ΒΑΠ. Συγκεκριμένα οι «θαλασσί» είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον «αρχηγό» της ομάδας, ο οποίος γεμίζει τις μπαταρίες του στη Θεσσαλονίκη. Οι «θαλασσί» εξέφρασαν ενδιαφέρον για την παραμονή του έμπειρου φόργουορντ για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο «Βενετόκλειο». Ο Ασημακόπουλος ήρθε...

480 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κώτσης προς παραμονή
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Κώτσης προς παραμονή

Τη θέση του γενικού διευθυντή της Κ.Α.Ε. ΒΑΠ Κολοσσός είναι πιθανό να καλύψει για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Κώστας Κώτσης, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Κολοσσού ΒΑΠ. Οι «θαλασσί» αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια και το κλίμα των συζητήσεων που έγιναν...

520 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2013
  Στην 11η θέση οι Έφηβοι
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Στην 11η θέση οι Έφηβοι

Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λετονίας νικώντας την Τσεχία με 85-65 και καταλαμβάνοντας την ενδέκατη θέση με απολογισμό έξι νίκες και τρεις ήττες. Το συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου, που αγωνίστηκε και πάλι χωρίς τον Γιώργο Διαμαντάκο λόγω διαστρέμματος, δεν έχασε στιγμή το προβάδισμα στο...

442 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τρεις ήττες για παγκορασίδες
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Τρεις ήττες για παγκορασίδες

Ολοκληρώθηκε στην Καλαμίτσα της Καβάλας το Διεθνές Τουρνουά Φιλίας Παγκορασίδων που διοργανώθηκε από την ΕΟΚ, την ΕΚΑΣΑΜΑΘ, τον Δήμο Καβάλας και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια». Η Ελληνική ομάδα κατέλαβε την τελευταία θέση μετά την ήττα από την Ιταλία με 36-58 στον αγώνα που έκλεισε την διοργάνωση. Το άσχημο...

478 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα στην παράταση
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Ήττα στην παράταση

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά της Σερβίας η Εθνική ομάδα των Παίδων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στην παράταση από τους ''πλάβι'' με 75-73 και κατέλαβε την 2η θέση στην διοργάνωση. Πρώτη με 3/3 ήταν η Σερβία.
Τα δεκάλεπτα ήταν: 18-17, 33-34(ημ.) 50-51, 65-65(κ.α.), 75-73
ΕΛΛΑΔΑ:...

439 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θα μειωθούν οι όμιλοι
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Θα μειωθούν οι όμιλοι

Ένα από τα θέματα που απασχολεί την εκάστοτε πρωταθλήτρια ομάδα της Δωδεκανήσου θα είναι και ο αριθμός των ομάδων στη Γ’ Εθνική, εφόσον βέβαια ξεπεράσει τον σκόπελο των μπαράζ. Ο Φοίβος Κρεμαστής φέτος δεν τα κατάφερε και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές τη νέα χρονιά.
Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της...

445 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Εβδομάδα εξελίξεων
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Εβδομάδα εξελίξεων

Εβδομάδα ανακοινώσεων αναμένεται να είναι αυτή για την Α.Ε Κω αφού οι «βυσσινί» έχουν κάνει ήδη τις επαφές τους με τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στον σύλλογο και το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακοινωθούν και επίσημα τις επόμενες ημέρες. Ο Σάκης Στεφαδούρος και ο Δαυίδ Μάμμης έχουν προχωρήσει εξάλλου στον...

443 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Αλλάζουν στέκι οι ΠΑΟΚτσήδες
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Αλλάζουν στέκι οι ΠΑΟΚτσήδες

«Στέκι» πρόκειται να αλλάξουν σύντομα οι φίλοι του Π.Α.Ο.Κ. στη Ρόδο. Κι αυτό γιατί ο σύνδεσμος φιλάθλων της ομάδας στο νησί, θα πάει σε μεγαλύτερο χώρο (120 τετραγωνικά), όπου θα «στεγάσει» τα όνειρα των δεκάδων φίλων του στο νησί. Συγκεκριμένα μέχρι τις 15 Αυγούστου, οι ΠΑΟΚτσήδες της Ρόδου θα έχουν...

718 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Πρόκληση η Ε.Α.ΚΑ.''
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

''Πρόκληση η Ε.Α.ΚΑ.''

Στον πάγκο της Ε.Α. Καλύμνου θα συνεχίσει, όπως είχαμε γράψει πρώτοι, την προσεχή σεζόν ο Χρήστος Καλαϊτζίδης.... Ο έμπειρος Θεσσαλονικιός τεχνικός μίλησε χθες για τη συμφωνία του με τους «σφουγγαράδες» αλλά και το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει στις ακαδημίες της Ε.Α.ΚΑ. «Θεωρώ ότι είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα...

425 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Μέσα και ο Ευστρατίου
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Μέσα και ο Ευστρατίου

Μετά τον Στάμο Καράβα και τον Τσαμπίκο Ποδιώτη που αναμένεται να είναι στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου, ακόμη ένα μέλος που είναι πιθανόν να βρίσκεται μαζί τους, έγινε γνωστό. Πρόκειται για τον Χρήστο Ευστρατίου, ο οποίος λογικά θα είναι στη νέα διοίκηση, εφόσον πρόεδρος είναι ο Νίκος...

440 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  10 χρόνια πριν...
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

10 χρόνια πριν...

Σαν να μην πέρασε μία μέρα… Ο χρόνος άλλοτε περνάει γρήγορα και άλλοτε βασανιστικά αργά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα χρόνια πέρασαν… ταχύτατα και άφησαν πίσω τους ωραίες αναμνήσεις. Αναφερόμαστε στα island games του 2003 που διεξήχθησαν στο νησί Guernsey, στη θάλασσα της Μάγχης. Γιατί κάνουμε λόγο για τα συγκεκριμένα...

487 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Άνοιξε η πόρτα της εξόδου!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Άνοιξε η πόρτα της εξόδου!

Τα πράγματα μόνο ρόδινα δεν είναι για το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Ιπποκράτη, αφού η πόρτα της εξόδου έχει ανοίξει και ο ένας μετά τον άλλο, οι παίκτες αναχωρούν γι’ άλλες πολιτείες… Μετά τον Νόντα Γκοράτσα (πήγε στην Α.Ε. Δικαίου), τον Γιώργο Βλουτή (επέστρεψε στην Αθήνα), τον Μανώλη Μαυρομάτη (έκλεισε...

578 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2014
  Το Σάββατο ο Κλεόβουλος!
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Το Σάββατο ο Κλεόβουλος!

Το προσεχές Σάββατο 2 Αυγούστου πρόκειται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση του Κλεόβουλου Λίνδου εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί στις 16:00 στα γραφεία της ομάδας και ο στόχος της ομάδας είναι να κάνει μία πορεία αντίστοιχη με την περσινή, τερματίζοντας όσο το δυνατόν πιο ψηλά...

1178 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Χαμόγελα αισιοδοξίας στο ''Οικονομίδειο''
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Χαμόγελα αισιοδοξίας στο ''Οικονομίδειο''

Με χαμόγελα αισιοδοξίας και διάθεση για σκληρή δουλειά ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και με τις ευχές της εκκλησίας, οι «ερυθροκίτρινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την προσεχή σεζόν, όπου μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου...

1095 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στη Δόξα Καρδάμαινας ο Χρυσόπουλος
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Στη Δόξα Καρδάμαινας ο Χρυσόπουλος

Ένας απ' τους ανθρώπους που γνωρίζουν όσο λίγοι την Δόξα Καρδάμαινας θα είναι αυτός που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε αυτή τη νέα εποχή του συλλόγου μετά το νέο διοικητικό σχήμα που έχει προκύψει απ' τις εκλογές που έγιναν πριν λίγο καιρό. Ο λόγος για τον Δημήτρη Χρυσόπουλο ο...

1238 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Να ζήσετε''
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

''Να ζήσετε''

Την εκλεκτή της καρδιάς του Δήμητρα Μπραντίτσα παντρεύτηκε ο Δημήτρης Κώστογλου με κουμπάρους την Κατερίνα Κορδιστού και τον Αντώνη Γιαννικουρή. Μάλιστα μετά την γαμήλια τελετή ακολούθησε και η βάφτιση του γιου του Στέλιου με νονούς τον Αντώνη Γιαννικουρή, την Κατερίνα Καραγεωργίου και τον πρόεδρο της ΕΠΣΔ, Παναγιώτη Διακοφώτη. Οι ποδοσφαιριστές,...

1252 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ραντεβού την Παρασκευή
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Ραντεβού την Παρασκευή

Την προσεχή Παρασκευή θα ξεκινήσει την προετοιμασία του ο Φοίβος Κρεμαστής, ο οποίος είναι αποφασισμένος να παλέψει μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του τίτλου. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια η ομάδα της Κρεμαστής θα επιδιώξει να μπει «σφήνα» στη διεκδίκηση του τίτλου και φυσικά να παίξει καλό ποδόσφαιρο σε...

1636 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  H E.O.K. ευχαριστεί
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

H E.O.K. ευχαριστεί

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέστειλε ευχαριστήριες επιστολές για την τέλεια φιλοξενία και την άρτια από κάθε άποψη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων Ανδρών 2014 που έγινε στην Κρήτη στους άμεσα εμπλεκόμενους. Και συγκεκριμένα: στον Δήμαρχο Ηρακλείου, Γιάννη Κουράκη, στον Δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργο Μαρινάκη, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, στις Αστυνομικές Διευθύνσεις...

360 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Θολό το τοπίο
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Θολό το τοπίο

Την ίδια ώρα που οι περισσότερες ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ρόστερ τους και ξεκινούν την προετοιμασία τους, η Α.Ε.Ρ.Α. περνάει δύσκολες στιγμές και είναι αμφίβολο αν θα πάρει μέρος ακόμη και στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Όλα σχεδόν τα βασικά στελέχη έχουν αποχωρήσει και μέχρι στιγμής τίποτα δεν είναι δεδομένο....

1082 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το νέο Δ.Σ. του Πανιωνίου Λέρου
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Το νέο Δ.Σ. του Πανιωνίου Λέρου

Από έξι παλιά μέλη και τέσσερα νέα αποτελείται το νέο διοικητικό συμβούλιο του Πανιωνίου Λέρου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα την επόμενη εβδομάδα. Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου αποτελείται από τους: Γιώργο Κανθαρίδη (νυν πρόεδρος), Αλέξανδρο Μακρή, Ανδρέα Γεωργίου, Νικήτα Χριστοδούλου, Αντώνη Καπνουδάκη, Νώντα Ζαρίφη, Νίκο Γαρυφάλλη (παλιοί), Νίκο Κονδυλάκη, Γιώργο Μπήτρο, Μαριέττα Καστή και Ελένη Μούτου (νέα μέλη). Η συγκρότηση σε...

1077 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η Α.Ε. Δικαίου και ο εθελοντισμός!
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Η Α.Ε. Δικαίου και ο εθελοντισμός!

Η Α.Ε. Δικαίου δείχνει για μία ακόμη φορά το κοινωνικό της πρόσωπο και με ανακοίνωση της ζητάει στήριξη για τον εθελοντισμό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην εποχή μας: «Λίγο-πολύ στο τοπικό μπάσκετ είμαστε όλοι εθελοντές στην ενασχόλησή μας με το αγαπημένο μας άθλημα. Εθελοντής είναι εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο...

920 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Κωνσταντάρο και Σουσαμλή!
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Πήρε Κωνσταντάρο και Σουσαμλή!

Στην απόκτηση δύο ακόμη αθλητών προχώρησε η Καλλιθέα, η οποία έδωσε τα χέρια με τον Μηνά Κωνσταντάρο (διακρίνεται στη φωτογραφία) και τον Δημήτρη Σουσαμλή. Ο πρώτος είναι 30 ετών, αγωνίζεται ως πλέι-μέικερ και την τελευταία αγωνιστική περίοδο έπαιξε για λογαριασμό του Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς. Ο Κωνσταντάρος μίλησε με τον Κώστα Τρίτο και...

1033 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2015
  Ο Θαλασσινός στη Νέα Πέραμο!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ο Θαλασσινός στη Νέα Πέραμο!

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Θαλασσινό ανακοίνωσε η Ένωση Νέα Περάμου. Ο νεαρός τεχνικός θα αναλάβει να καθοδηγήσει την ομάδα στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΝΑ. Ο Κώος προπονητής ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση του συλλόγου. Παράλληλα, η Ένωση ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σπύρου Προσελέντη.

396 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δικαιώθηκε ο Φοίβος Κω
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Δικαιώθηκε ο Φοίβος Κω

Ο Φοίβος Κω δικαιώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, η οποία ακύρωσε την απόφαση του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. για την μη παραχώρηση ωρών προπόνησης στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ Ζηπαρίου και Πυλίου. Αναλυτικά, η απόφαση που έκανε γνωστή ο Φοίβος Κω. «Σας ανακοινώνουμε την απόφαση ως έχει της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152...

909 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κλείνει Θωμίδη ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Κλείνει Θωμίδη ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος!

Μία ανάσα από τη συνεργασία με το Βενέτη Θωμίδη είναι πλέον ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος… Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους «ερυθρτοκίτρινους» και εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Δραμινός τεχνικός θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κώστα Δόσπρα...

1256 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Χαραλάμπης στον Πανερυθραϊκό!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ο Χαραλάμπης στον Πανερυθραϊκό!

Λόγω της τελευταίας αναδιάρθρωσης των Εθνικών Πρωταθλημάτων ο Πανερυθραϊκός, ως δεύτερος επιλαχών, μετά τον Φάρο Κερατσινίου πήρε την άνοδο για την Α2. Στην ομάδα της Νέας Ερυθραίας μπορεί αυτή την περίοδο να θέλουν να χαρούν την άνοδο τους, ωστόσο δεν ξεχνούν και τον σχεδιασμό του ρόστερ για την επερχόμενη δύσκολη...

1104 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οκτώ και... συνεχίζει!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Οκτώ και... συνεχίζει!

Οκτώ αθλητές μετράει αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Ιβίσκου και η ενίσχυση συνεχίζεται για την ομάδα της Ανάληψης, η οποία θέλει να παρουσιάσει κάτι καλό στην Α’ Κατηγορία. Μάλιστα, ο Ιβίσκος είναι κοντά σε συνεργασία και με τον Γιάννη Σκορδάλη, ενώ έκανε κρούση στο Βασίλη Εκινέ και τον Γιώργο...

1104 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Ο Ιπποκράτης είστε...εσείς''!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

''Ο Ιπποκράτης είστε...εσείς''!

Κάλεσμα σε όσους μπορούν να βοηθήσουν έκανε το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Ιπποκράτη Κω, αφού σε περίπτωση που συνεχιστεί η αδιαφορία, τότε η διάλυση της ομάδας είναι δεδομένη. Ιδού το κάλεσμα.Αυτή η ομάδα πάλεψε και κατάφερε να φτάσει το στόχο και τα όνειρα της... 4 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες και κατάφερε...

796 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ξεκίνησε το 3 on 3
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ξεκίνησε το 3 on 3

Με απόλυτη επιτυχία ξεκίνησε χθες το τουρνουά 3 on 3 στην Κάλυμνο. Με την παρουσία 90 παιδιών, το τουρνουά που διοργανώνει ο Καλυμνιακός ξεκίνησε με πάθος και όρεξη απ’ όλους τους συμμετέχοντες. Μάλιστα το «παρών» έδωσε αρκετός κόσμος. Οι διοργανωτές του τουρνουά στο νησί των «σφουγγαράδων» ευχαριστούν θερμά:
ΤΟΝ ΑΡΗ...

4133 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Για τη χρήση του Ε.Α.Κ. Ρόδου
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Για τη χρήση του Ε.Α.Κ. Ρόδου

Η Ε.Π.Σ.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: ''Παρακαλούνται οι ομάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Ε.Α.Κ. Ρόδου για προπόνηση την ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016, όπως αποστείλλουν έγγραφο στην γραμματεία έως την Παρασκευή 07.08.2015 και ώρα 14.00. Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα των προπονήσεων θα καθορισθεί από την Επιτροπή του γηπέδου.Τρόποι επικοινωνίας 22410-22909 (φαξ),[email protected] (email)''....

366 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κλείνει Θωνιάτη ο Αντίμαχος
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Κλείνει Θωνιάτη ο Αντίμαχος

Κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Αντίμαχος που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ματθαίο Θωνιάτη. Ο 30χρονος μέσος ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες στο νησί για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους έχει συζητήσει ήδη με το τεχνικό τιμ και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να δώσει και τα...

725 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Φινάλε στο 1ο summer camp
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Φινάλε στο 1ο summer camp

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1ο summer camp 2015 του Ιππότη... Με συμμετοχή 36 παιδιών, τα οποία κατανεμήθηκαν ανά επίπεδο (αρχάριοι, ενδιάμεσοι και προχωρημένοι) οι μικροί αθλητές, από ηλικίες 4 έως 12 ετών συμμετείχαν ενεργά σε διάφορα κινητικά παιχνίδια τα οποία εμπεριείχαν και σκακιστικές γνώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν παιχνίδια όπως: Ο...

342 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2016
  Παραμένει στη Ρόδο ο Αχόνεν!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Παραμένει στη Ρόδο ο Αχόνεν!

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ανανέωση της συνεργασίας του Κολοσσού με τον Ρουπ Αχόνεν, κάτι για το οποίο σας είχε γράψει εδώ και καιρό το 12sports. Ο διεθνής Φινλανδός πόιντ-γκαρντ φέρεται να τα έχει βρει με τους «θαλασσί» και θα αποτελέσει μαζί με τον Hall Langston και το νεαρό Κώστα...

1039 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''πάρε-δώσε'' του Κολοσσού!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Το ''πάρε-δώσε'' του Κολοσσού!

«Χτίζεται» σιγά-σιγά το ρόστερ του Κολοσσού εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα παραμείνει ο Ρουπ Αχόνεν και θα ανακοινωθεί και επίσημα ο νεαρός Κώστας Παπαδάκης από τον Παναθηναϊκό, το ρόστερ των «θαλασσί» αποτελείται από εννέα αθλητές, ενώ «ερωτηματικό» αποτελεί η παρουσία του Γκάρι Μακ Γκι....

1328 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Οικονομόπουλος στον Εθνικό!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Ο Οικονομόπουλος στον Εθνικό!

Στον Εθνικό Πειραιά θα παίξει τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Κώστας Οικονομόπουλος, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Κολοσσό. Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών: Ο Εθνικός ανακοινώνει την πρώτη μεταγραφή, στη νέα εποχή Ο Κώστας Οικονομόπουλος είναι από σήμερα κομμάτι της ομάδας μας και αυτή η κίνηση σηματοδοτεί τον τρόπο,...

970 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παρουσιάστηκε επίσημα ο Μπιλλής
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Παρουσιάστηκε επίσημα ο Μπιλλής

Στα παλιά του λημέρια επέστρεψε ο Σωτήρης Μπιλλής, ο οποίος μετά από ένα χρόνο παρουσίας στη Ρόδο και τον Κολοσσό, γύρισε στον Πανιώνιο. Ο 20χρονος φόργουορντ είχε ανακοινωθεί από τους «κυανέρυθρους» όταν ο ίδιος βρισκόταν στη Χαλκίδα, όπου συμμετείχε με την Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β’  Κατηγορίας και...

2599 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στο τουρνουά του Ρεθύμνου ο Κολοσσός!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Στο τουρνουά του Ρεθύμνου ο Κολοσσός!

Στο τουρνουά του Ρεθύμνου, στη μνήμη του Πέτρου Οικονομάκη θα πάρει μέρος ο Κολοσσός το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και ο Π.Α.Ο.Κ. και ο Απόλλων Πάτρας. Η διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια διεξάγεται στη μνήμη του καλοκάγαθου γίγαντα, Πέτρου Οικονομάκη, ο οποίος «έφυγε» νωρίς...

1099 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Δ.
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Δ.

Τα σωματεία της Ε.Π.Σ.Δ., μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης για να παραλαμβάνουν τα εισιτήρια για τη συναυλία που θα γίνει για την οικονομική ενίσχυση των ομάδων της, με τον Σταύρο Ξαρχάκο, στη σκηνή του Θεάτρου Μεσαιωνικής Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη», στις 17 Αυγούστου 2016, στις 21:30. Πρόκειται για «ΤΟ...

1018 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στη Δόξα Καρδάμαινας ο Κορκής!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Στη Δόξα Καρδάμαινας ο Κορκής!

Τον αριστερό μπακ Νίκο Κορκή απέκτησε η Δόξα Καρδάμαινας, η οποία παράλληλα με ανακοίνωση της εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον αρχηγού των «κόκκινων» για τον χαμό του πατέρα του.
Η ανακοίνωση για το Νικόλα Κορκή: Ο Α.Σ Δόξα Καρδάμαινας ανακοινώνει την απόκτηση του Νικόλα Κορκή. Είναι ιδιαίτερη χαρά και...

724 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τίτλοι τέλους για Χειμωνέττο!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Τίτλοι τέλους για Χειμωνέττο!

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Α.Σ. Χάλκης για τον Κώστα Χειμωνέττο, που ορίζεται ως ένας από τους αρχηγούς. Ιδού: «Ο Α.Σ Χάλκης αποτελεί μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί και υποχρέωση μας είναι μέχρι και σήμερα να διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ρίζες της γενέτειρας μας. Στα πρώτα βήματα της...

879 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τη Δευτέρα η ''πρώτη''!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Τη Δευτέρα η ''πρώτη''!

Την προσεχή Δευτέρα στις 18:00 θα γίνει ο αγιασμός στο «Οικονομίδειο» για λογαριασμό του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος. Μάλιστα, το σωματείο καλεί το φίλαθλο κόσμο να δώσει το «παρών» στην «πρώτη» της ομάδας για τη νέα χρονιά. Αναλυτικά: «Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΓΑΣ Ιάλυσος, προσκαλούν το φίλαθλο κοινό του...

628 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανανέωσε και ο Ρεκλείτης!
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Ανανέωσε και ο Ρεκλείτης!

Στον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος θα παίξει και τη νέα χρονιά ο Βαγγέλης Ρεκλείτης, με τον οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου: «Η διοίκηση του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Ρεκλείτη. Ο Βαγγέλης είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας μας όλα...

684 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2017
  Δούκας ο... Παπανικολάου!
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Δούκας ο... Παπανικολάου!

Την απόκτηση του πολύπειρου Νίκου Παπανικολάου ανακοίνωσε και επίσημα ο Α.Σ.Ε. Δούκα. Ο 32χρονος Κώος πάουερ φόργουορντ έχει ύψος 2.05 και την περσινή σεζόν ήταν εκ των κορυφαίων της Α.Ε. Ψυχικού στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕ Δούκα: ''Ο ΑΣΕ Δούκα ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Παπανικολάου. Ο...

332 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σήμερα οι τελικοί στο τουρνουά!
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Σήμερα οι τελικοί στο τουρνουά!

Σήμερα πρόκειται να γίνει γνωστή η ομάδα που θα κερδίσει στο 6ο ανοιχτό τουρνουά μπάσκετ, που διοργανώνει στο «Βενετόκλειο» ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Ο τελικός για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας θα ξεκινήσει στις 20:00, ενώ νωρίτερα θα γίνει ο μικρός τελικός. Τον τίτλο θα διεκδικήσουν το Τ.Ε.Ε. και οι Underdogs, ενώ...

453 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τζάμπολ τη Δευτέρα στο Απέρι!
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Τζάμπολ τη Δευτέρα στο Απέρι!

Την προσεχή Δευτέρα ξεκινάει το 9ο νυχτερινό τουρνουά μπάσκετ της επαρχίας Καρπάθου- Κάσου, που θα διεξαχθεί φέτος με τη συμμετοχή πέντε ομάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 31 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου (ο μεγάλος τελικός) στο ανοιχτό γήπεδο του Απερίου και το τουρνουά διοργανώνει ο τοπικός Πρωτέας σε συνεργασία με την...

350 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ένα ξεχωριστό φιλικό στην Κάλυμνο!
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Ένα ξεχωριστό φιλικό στην Κάλυμνο!

Σήμερα στις 18:00 θα γίνει ο αγώνας ανάμεσα στους Καλύμνιους που κατοικούν το χειμώνα στην Αμερική και τους αθλητές της Ε.Α.ΚΑ. και του Καλυμνιακού. Στο πλαίσιο του Summer Camp και με παρανομαστή το καλό του αθλητή, η Ε.Α.ΚΑ. εξακολουθεί να βλέπει μπροστά και σε συνεργασία με τον Καλυμνιακό διοργανώνουν ένα...

399 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανανέωσε και ο Κατσαρός
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Ανανέωσε και ο Κατσαρός

Στο Ροδίων Άθλησις θα παίξει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ξενοφών Κατσαρός, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Κατσαρός ήταν από τα βασικά στελέχη του συλλόγου την τελευταία αγωνιστική περίοδο και θα τεθεί ξανά στη διάθεσή του Νίκου Φραγκεσκάκη. Ο...

1309 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ξεκίνησαν οι εργασίες...
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Ξεκίνησαν οι εργασίες...

Όπως έχουμε γράψει ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα στο Θεολόγο αφού ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση του συνθετικού τάπητα, προκειμένου ο τοπικός Δαμάγητος να επιστρέψει στη φυσική του έδρα. Όπως μπορείτε να δείτε στο σημερινό πλούσιο φωτορεπορτάζ του 12sports, τα φορτηγά έχουν μεταφέρει ήδη το υλικό στο γήπεδο του...

1103 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στα ''Μαυροσκούφεια'' ο Κολοσσός!
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Στα ''Μαυροσκούφεια'' ο Κολοσσός!

Στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» πρόκειται να πάρει μέρος ο Κολοσσός το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα οι «θαλασσί» την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου θα παίξουν στις 20:30, στο κλειστό γυμναστήριο της Χ.Α.Ν.Θ. «Μίμης Τσικινας» κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, ενώ τη Δευτέρα 11 του μήνα θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Α.Ο.Κ....

1824 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι εξετάσεις στον ΓΑΟ Tae Kwon Do
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Οι εξετάσεις στον ΓΑΟ Tae Kwon Do

Οι εξετάσεις προαγωγής ζώνης δόθηκαν στο ντότζο του ΓΑΟ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ Ρόδου στις 22 Ιουλίου, παρουσία φυσικά του δασκάλου της σχολής κ. Παύλου Καζαντζόγλου. Τα παιδιά που εξετάστηκαν, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και ικανοποίησαν με την παρουσία τους και τις τεχνικές τους τον προπονητή τους.
Εξάλλου, η προετοιμασία της...

371 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι συμμετοχές στη Λάρισα
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Οι συμμετοχές στη Λάρισα

Στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας σήμερα και αύριο, είναι το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στο εσωτερικό με το οποίο πέφτει  η αυλαία των πρωταθλημάτων του 2017. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρωτάθλημα της Λάρισας ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα με αυτές θα πάρουν μέρος 377 στην κατηγορία Νέων και 317 στις Νέες από...

1101 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ραντεβού στις 28 Αυγούστου
Σαββάτο 29 Ιουλίου 2017

Ραντεβού στις 28 Αυγούστου

Στις 28 Αυγούστου πρόκειται να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ακουσίλαος... Η ομάδα των Φανών θα έχει μπροστά της περίπου δύο μήνες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Κατηγορίας, ενώ παράλληλα ο Κώστας Ζουρούδης ψάχνει στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση της ομάδας, προκειμένου...

891 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2018
  Η ''πρώτη'' του Ορφέα!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Η ''πρώτη'' του Ορφέα!

Χθες το απόγευμα στα γραφεία του Ορφέα έγινε η πρώτη συνάντηση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι ''νεοφώτιστοι'' στην Α' Κατηγορία συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και άκουσαν τόσο τον πρόεδρο Σουκρή Κελέσογλου όσο και τον προπονητή της ομάδας Γρηγόρη Σαρρή να τους μιλούν για τους στόχους αλλά και την...

995 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νικήτρια η ομάδα Europe
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Νικήτρια η ομάδα Europe

Έπεσε χθες η αυλαία του τουρνουά LAVER CUP 2018 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Πεταλούδων στην παραλία της Κρεμαστής. Το ΔΣ του ομίλου ευχαριστεί τους παρακάτω αθλητές, που με το εξαιρετικό αγωνιστικό τους επίπεδο, μας χάρισαν μοναδικές στιγμές παίζοντας τένις υψηλού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε...

368 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Ρισκάρει'' με Κέμπτον!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

''Ρισκάρει'' με Κέμπτον!

Τη φανέλα του Κολοσσού θα φορέσει τη νέα αγωνιστική περίοδο ο λευκός Αμερικανός Τίμοθι Κέμπτον, που αποκτήθηκε από τους «θαλασσί» για τις θέσεις «4» και «5». Πρόκειται για έναν παίκτη με υψηλό ρίσκο, με δεδομένο ότι πέρσι έπαιξε σε μία από τις χειρότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Ισραήλ, την...

1057 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πιο δημοφιλής ο Καλάθης
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Πιο δημοφιλής ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης ήταν το πρόσωπο της ψηφοφορίας για τους καλύτερους της Basket League της σεζόν 2017-18. Ο 29χρονος γκαρντ του Παναθηναϊκού εκτός από MVP, καλύτερος αμυντικός και μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος της τελευταίας αγωνιστικής χρονιάς, αναδείχθηκε ακόμη δημοφιλέστερος παίκτης της Basket League 2017-18. Στη ψηφοφορία για τον...

317 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Σμπήλιας βάφτισε τον γιο του!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Ο Σμπήλιας βάφτισε τον γιο του!

Τον γιο του Άνθιμο βάφτισε χθες στην Ιερά Μονή Πανορμίτη, ο προπονητής του Α.Ο. Σύμης Νίκος Σμπήλιας και η σύζυγος του. Με την παρουσία των συγγενών των παιδιών και πολλών φίλων, το ευτυχές ζευγάρι βάφτισε τον Άνθιμο με κουμπάρα τη Ζωή Πήλιου. Εντός των επόμενων ημερών, ο Νίκος Σμπήλιας θα...

2423 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η νέα προκήρυξη της Β' Εθνικής!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Η νέα προκήρυξη της Β' Εθνικής!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστή την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος της Β' Εθνικής στο γυναικείο πρωτάθλημα, όπου θα συμμετέχουν ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. και ο Φιλίνος Κω. Οι ομάδες μας θα πάρουν μέρος στον 3ο όμιλο (10 ομάδες), ενώ θα γίνει συμπληρωματική τροποποίηση για την άνοδο και τον υποβιβασμό. Οι ομάδες...

1345 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ανεβαίνει απευθείας ο πρωταθλητής
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Ανεβαίνει απευθείας ο πρωταθλητής

Όπως έγινε γνωστό από την Ε.Π.Ο. και τη νέα σεζόν όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. θα ανέβουν απευθείας στη Γ’ Εθνική. Συνολικά θα ανέβουν δηλαδή 56 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου.  Επίσης δεν έχει αλλάξει κάτι και για τους νικητές των οκτώ ομίλων της Γ’ Εθνικής....

366 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Σέντρα στις 23 Σεπτεμβρίου!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Σέντρα στις 23 Σεπτεμβρίου!

Έγινε γνωστή από την Ε.Π.Ο. η νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής, στην οποία θα συμμετέχουν την προσεχή σεζόν (2018-19), ο Γ.Σ. Διαγόρας, ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος και ο Φοίβος Κρεμαστής. Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της Γ' Εθνικής, ενώ κάθε...

466 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστή την προκήρυξη της Γ' Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο νέο πρωτάθλημα από τα Δωδεκάνησα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Σταυρός Καλυθιών, οι Αθλοπαιδιές Κω και οι Αργοναύτες Καλύμνου. Οι όμιλοι θα χωριστούν προσεχώς από την Ε.Π.Ο., ενώ θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες σχετικά με...

3076 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τουρνουά 3 on 3 η Α.Ε. Δικαίου!
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Τουρνουά 3 on 3 η Α.Ε. Δικαίου!

Το καθιερωμένο πλέον τουρνουά 3 on 3 της Α.Ε Δικαίου είναι γεγονός και το φετινό καλοκαίρι και θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Πυλίου στις 25 και 26 Αυγούστου. Για μία ακόμη χρονιά, το κωακό σωματείο θα διοργανώσει το ενδιαφέρον τουρνουά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 6945797499 και 6944753490 μέχρι και...

2309 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2019
  Όλοι περιμένουν στο ακουστικό τους!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Όλοι περιμένουν στο ακουστικό τους!

Μπορεί όλο το ενδιαφέρον να έχει στραφεί στο ποια ομάδα θα πάρει την Wild Card και θα καλύψει το κενό που άφησε ο Ολυμπιακός στην Α2, αλλά το μπάσκετ ζει και αναπνέει και στις πιο κάτω κατηγορίες, και έτσι οι ομάδες της Β’ Εθνικής είναι στο ακουστικό τους, ώστε να...

287 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το γλέντι του Πολύστρατου
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Το γλέντι του Πολύστρατου

Το δικό του γλέντι διοργανώνει στις 10 Αυγούστου ο Πολύστρατος Λαέρμων. Συγκεκριμένα, την ευκαιρία για μία δροσερή και κεφάτη απόδραση προσφέρει στους φίλους του ποδοσφαίρου ο Πολύστρατος, ο οποίος διοργανώνει στις 10 Αυγούστου στην πλατεία των Λαέρμων γλέντι με τους γνωστούς καλλιτέχνες Στράτο Τσιρακάκη, Χάρη Ρωμαίο και Αντώνη Σιγανό. Μάλιστα,...

2330 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''ευχαριστώ'' της Σπανού!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Το ''ευχαριστώ'' της Σπανού!

Με ανακοίνωση της η Άρτεμις Σπανού, ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Πανιωνίου Λέρου για την πρόσκληση να πάρει μέρος στο Leros Basketball Camp, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο νησί της Αρτέμιδος. Αναλυτικά: «Μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι στο πρώτο camp που διοργάνωσε ο Πανιώνιος Λέρου στη γεννήτορα μου. Ένα camp...

818 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Όλα για την άνοδο με τους Ροδίτες!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Όλα για την άνοδο με τους Ροδίτες!

Ο Ιούλιος μέτρα αντίστροφα και μαζί του και ο χρόνος για την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών κατηγορίας C, στο οποίο συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας Kαλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο Συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Ιουλίου και ώρα 18.00, θα γίνει το εναρκτήριο tap off του ECMC μεταξύ της οικοδέσποινας Βουλγαρίας και...

375 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Back to back το ''Da Luz''!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Back to back το ''Da Luz''!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 3on3 Basketball Festival που διοργάνωσε η ομάδα του Φοίβου στην πλατεία Ανταγόρα το τριήμερο 26-27-28 Ιουλίου. Back to Back πρωταθλητές στην κατηγορία Best Of το Da Luz (Χρήστου, Κατσούβας, Τσιρπανλής και Χρύσης) και στην κατηγορία 40+ οι Παραλίγο ενώ στην κατηγορία...

1571 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τέλος Ναούμης, Ψαθάς και Δρόσος!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Τέλος Ναούμης, Ψαθάς και Δρόσος!

Παρελθόν αποτελούν από τον Ιπποκράτη Κω, ο Γιάννης Ψαθάς, ο Απόστολος Ναούμης, ο Βαγγέλης Δρόσος και ο νεαρός Πέτρος Καραθωμάς. Οι τρεις πρώτοι αναζητούν ήδη την επόμενη μπασκετική τους στέγη και δεν θα συνεχίσουν στην Κω, ενώ ο νεαρός Καραθωμάς θα πάει για σπουδές στην Κρήτη και ήδη έχει συζητήσει με...

1640 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρώτοι Θανόπουλος και Κυπριώτης!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Πρώτοι Θανόπουλος και Κυπριώτης!

Οι Κωνσταντίνος Θανόπουλος/ Σάββας Κυπριώτης στους παίδες και στις κορασίδες οι Λαμπρινή Γεωργαντά/ Κατερίνα Σακκά ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βάθρου, φθάνοντας στα χρυσά μετάλλια στο τελικό τουρνουά K17 Juniors Final που ολοκληρώθηκε στην Κυανή ακτή Πρέβεζας και στις εγκαταστάσεις του Ermis Beach Volley Club. Στον τελικό των κοριτσιών, οι...

364 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το 2ο Festival of Speed στη Ρόδο!
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Το 2ο Festival of Speed στη Ρόδο!

Το SpeedSector ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον αγαπημένο του προορισμό, το νησί της Ρόδου για ένα ακόμα εντυπωσιακό Festival Of Speed, που θα διεξαχθεί από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου! Το πρώτο Festival Of Speed πραγματοποιήθηκε πέρυσι, όταν πανίσχυρες μηχανές και υπέροχοι άνθρωποι αντάλλαξαν vibes...

533 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  To Summer Camp της Χάλκης
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

To Summer Camp της Χάλκης

Με μεγάλη επιτυχία και δεκάδες συμμετοχές συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και ολοκληρώθηκε χθες, το Summer Camp που διοργάνωσε ο ΓΑΟ TAE KWON DO Ρόδου. Στο camp πήραν μέρος πολλοί αθλητές από ΓΑΟ Κολοσσό Ρόδου, τον Άτλαντα Καλύμνου, τον Φ.Σ. Πάτμου και φυσικά τον ΓΑΟ TAE KWON DO...

718 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Όλα έτοιμα για το Rodos Juniors U19
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Όλα έτοιμα για το Rodos Juniors U19

Το διήμερο 3-4 Αυγούστου θα διεξαχθεί στη Ρόδο και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις beach volley του ΕΑΚ Καλλιπάτειρα το τελικό τουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ19 με την ονομασία Rodos Juniors Finals Κ19. Στη Ρόδο θα βρεθούν οι κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας, προκειμένου να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, με τους αγώνες να...

692 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
σαν σημερα... το 2020
  Η Ακαδημία ευχαριστεί τους χορηγούς!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Η Ακαδημία ευχαριστεί τους χορηγούς!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ''CBA 3on3 Basketball Festival” που διεξήχθη στην Κάλυμνο από την τοπική Ακαδημία και συγκεκριμένα από 23 έως 26 Ιουλίου 2020 και στο οποίο χορηγός επικοινωνίας ήταν το 12sports. Η Ακαδημία αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημοσίως, τους  παρακάτω χορηγούς της :
ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΕ (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)
ΑΡΓΩ...

1692 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύο μεταγραφές και...τέλος!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Δύο μεταγραφές και...τέλος!

Δύο μεταγραφές ακόμη θέλει να κάνει η Ρόδος για να κλείσει το ρόστερ της εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» και ο Κώστας Βελιτζέλος σε συνεργασία με τη διοίκηση αναζητούν δύο επιθετικούς για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Τα «ελάφια» ήδη εντυπωσιάζουν με τις μετεγγραφές που έχουν...

1171 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Εξαιρετική πρωτοβουλία στην Κω
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Εξαιρετική πρωτοβουλία στην Κω

Το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω επισκέφτηκε με 50 παιδιά το κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής και με τη βοήθεια της δημοτικής αστυνομίας τα παιδιά ενημερώθηκαν για ότι αφορά στην κυκλοφοριακή αγωγή. Ο Φιλίνος Κω ήταν και πάλι ''παρών'' και διέθεσε ποδήλατα και εργόμετρα στα παιδιά τα οποία έδειξαν ενθουσιασμένα. Το...

277 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ευχές στους παίδες του Κολοσσού
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Ευχές στους παίδες του Κολοσσού

Η Κ.Α.Ε. Κολοσσός, ο Α.Σ. Έσπερος Κω, ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος και ο Ιπποκράτης Κω εύχονται καλή επιτυχία στο παιδικό τμήμα του Κολοσσού, που αύριο ρίχνεται στη ''μάχη'' του Final-6, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Οι πρωταθλητές Δωδεκανήσου θα παλέψουν για το καλύτερο χωρίς άγχος, αφού ήδη βρίσκονται στην καλύτερη εξάδα για το 2020....

1008 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Νεραντζάκης!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Νεραντζάκης!

Ο Στάθης Νεραντζάκης και ο Μπάμπης Καραΐσκος θα είναι οι δύο άμεσοι συνεργάτες του προπονητή του ΠΑΟΚ Κώστα Μέξα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Μπάμπης Καραΐσκος ξεκίνησε την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ από τα τμήματα υποδομής και ήταν στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια....

367 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Είναι η δική σας στιγμή, απολαύστε την...
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Είναι η δική σας στιγμή, απολαύστε την...

Η μεγάλη στιγμή των παίδων του Κολοσσού έφτασε… Σήμερα ξεκινάει στο κλειστό γυμναστήριο της Κοκκινιάς στο Μαρούσι, η τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος με τον Κολοσσό να δίνει το «παρών» και να εκπροσωπεί το μπάσκετ της Δωδεκανήσου. Οι «θαλασσί» θα αντιμετωπίσουν στις 18:00 τον περσινό πρωταθλητή Ελλάδας Προμηθέα Πάτρας, που...

1353 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Προμηθέας- Κολοσσός (Live Streaming 18:00)
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Προμηθέας- Κολοσσός (Live Streaming 18:00)

Στις 18:00 ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στους παίδες του Κολοσσού και του Προμηθέα Πάτρας... Το παιχνίδι στην Κοκκινιά του Αμαρουσίου για την πρεμιέρα της τελικής φάσης του πανελλήνιου παιδικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί σε live streaming από το telesport.gr και όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα παιδιά...

1214 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Κολοσσέ...θυμήσου το 2008!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Κολοσσέ...θυμήσου το 2008!

Με αφορμή την έναρξη του F-6 των παίδων στο Μαρούσι, το 12sports σας θυμίζει τη ''χρυσή'' στιγμή των ''θαλασσί'' το 2008 στο ''Βενετόκλειο''. Απ’ όλες τις ομάδες που μας εκπροσώπησαν σε final-6 από το 1982 μέχρι και σήμερα, την καλύτερη πορεία έκαναν οι παίδες του Κολοσσού το 2008 στη Ρόδο....

978 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η Α.Ε.Λ. ευχαριστεί για τη στήριξη!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Η Α.Ε.Λ. ευχαριστεί για τη στήριξη!

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι σε έναν μεγάλο βαθμό οι ποδοσφαιριστές έχουν αναλάβει να τρέξουν την ομάδα της Α.Ε. Λέρου, η οποία θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή στην Α' κατηγορία και έτσι διοργανώθηκε και ένα πάρτι την περασμένη εβδομάδα για να ενισχυθεί οικονομικά ο σύλλογος. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια...

930 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Ζωάννου η Α.Ε.Ρ.Α.!
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Πήρε Ζωάννου η Α.Ε.Ρ.Α.!

Τον 25χρονο επιθετικό Λάμπρο Ζωάννου απέκτησε η Α.Ε.Ρ.Α. εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ζωάννου άνηκε στον Διαγόρα Βατίου, ωστόσο αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έχασε μεγάλο μέρος της περσινής χρονιάς. Ο προπονητής Ανδρέας Σταύρου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην κάλυψη της θέσης του αριστερού εξτρέμ, ενώ χρειάζεται έναν...

782 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα

Ειδησεις ομαδων

(ΜΠΑΣΚΕΤ)