www.12sports.gr

Φιλίνος Κω (Γ)

Ποδόσφαιρο
Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!
12:41 | Σαβ 24 Σεπτ, 2022
Εκτύπωση θέματος 847 αναγνώσεις

Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας γυναικών για την σεζόν 2022-2023. Από τα Δωδεκάνησα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Σταυρός Καλυθιών, ο Φιλίνος Κω, οι Αργοναύτες Καλύμνου, ο Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω και η Αθλέτικο Αφάντου, εφόσον το αποφασίσουν οι άνθρωποί της και διευθετηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται. Αναλυτικά τα σημαντικότερα άρθρα της προκήρυξης:

Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας. Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ΄ Κατηγορίας, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Καταρτισμός Ομίλων
Το πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Αν δεν δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ομάδες, ή δηλώσουν συμμετοχή νέες ομάδες, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με όσες δηλώσουν. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν κανονικά μέρος, κατατασσόμενες στους ομίλους και οι ομάδες υποδομών (Κ-17) που θα ιδρύσουν οι ομάδες της Α΄ και Β’ κατηγορίας. Ο διαχωρισμός των ομάδων στους οκτώ (8) ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό, πάντοτε με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των ομίλων από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Δήλωση Συμμετοχής – Έναρξη πρωταθλήματος
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία υποχρεωτικά. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:
α. Παράβολο αξίας εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα προμηθευτείτε από το https://paravola.epo.gr/
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο,
γ. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων: Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποχρεωτικά.
δ. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αξιωματούχων της ομάδος (Μέλη Δ.Σ.), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εμπλεκόμενο/η με την ομάδα.
ε. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
στ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.
ζ. Παραχωρητήριο γηπέδου. Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τη Δήλωση Συμμετοχής, δε θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δε θα ορισθούν οι αγώνες τους για το εν λόγω πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 5: Επικοινωνία Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής τους υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail). Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο., για την καλύτερη επικοινωνία με τα Σωματεία. Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της και μετά). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Τετάρτη, Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κ.λ.π.), ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής. Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλες οι ομάδες της Γ΄ κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος UEFA C΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Διαιτητές
Οι Διαιτητές των αγώνων της Γ΄ κατηγορίας θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την οικεία Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και αν κρίνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Επιτροπή δύναται να ορίσει διαιτητές από την ίδια Ένωση της γηπεδούχου ομάδας. Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής και βοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχου ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δε θα διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου, (άρθρο 12 παρ. 9 ζ του Κ.Α.Π.). Στους αγώνες των ομάδων οι οποίοι ορίζονται να διεξαχθούν σε γήπεδα των ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Σάμου, Κυκλάδων, Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές και βοηθοί Διαιτητές δύναται να ορίζονται από την Ένωση που ανήκει η γηπεδούχος ομάδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών σε αγώνα ομάδων των Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και θα επιχορηγούνται με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα, για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μετακινούμενων Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών.

Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας – προβιβασμός
Πριν την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων του πρωταθλήματος και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων σε κάθε όμιλο για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, σε τυχόν ισοβαθμία ομάδων στην πρώτη θέση για όλους τους ομίλους, δε θα ισχύσουν τα υπόλοιπα κριτήρια για τις ομάδες αυτές πέραν μόνον του πρώτου, από το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Εφόσον οι ομάδες που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση θα παραμένουν ισόβαθμες μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π., θα διεξαχθεί ένας αγώνας μονός, σε ουδέτερη έδρα, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή. Εάν ο εν λόγω αγώνας στην κανονική του διάρκεια λήξει ισόπαλος, τότε ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι. Εφόσον μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΑΠ ισοβαθμούν περισσότερες από δύο ομάδες θα αγωνιστούν όλες μεταξύ τους με αγώνες χωρίς παράταση και πέναλτι και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα play off. Εφόσον προκύψει πάλι ισοβαθμία η πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 5 του ΚΑΠ με ισχύ όλων των κριτηρίων από το σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος και των play off. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανάδειξη της πρώτης ομάδας σε όποιο όμιλο χρειαστεί και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία οι οκτώ (8) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων. Όλες οι ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης πέραν των πρωταθλητριών του κάθε ομίλου, οι οποίες θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023- 2024.

🔀ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  Η Βολίκα στο Φιλίνο Κω
21:48 | Πεμ 22 Σεπτ, 2022

Η Βολίκα στο Φιλίνο Κω

Ενίσχυση από τη Ρόδο και τον Σταυρό Καλυθιών για το Φιλίνο Κω... Η κωακή ομάδα απέκτησε τη Σταματία Βολίκα και ενισχύει το ρόστερ της για τη νέα χρονιά στη Γ' Εθνική του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Βολίκα θα ενισχύσει την προσπάθεια του Φιλίνου, ο οποίος θέλει να κάνει μία καλή χρονιά...

303 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρώτη συνάντηση για τον Φιλίνο!
09:16 | Δευ 22 Αυγ, 2022

Πρώτη συνάντηση για τον Φιλίνο!

Μια πρώτη συνάντηση σε χαλαρό κλίμα είχαν χτες το απόγευμα τα κορίτσια του Φιλίνου με τον πρόεδρο της ομάδας, Δημήτρη Χαματζόγλου ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Η ομάδα αγωνίστηκε την περσινή χρονιά στη Β’ Εθνική αποτελούμενη κυρίως από νεαρές αθλήτριες και δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική και θέλει...

1107 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Μόνο ήττες για το Φιλίνο Κω!
20:00 | Κυρ 17 Απρ, 2022

Μόνο ήττες για το Φιλίνο Κω!

Σε μια δύσκολη χρονιά απέναντι σε ισχυρές ομάδες στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής (4ος όμιλος) έπεσε η αυλαία και τον Φιλίνο που στο σημερινό ματς απέναντι στον Ιάσων Ιλίου ηττήθηκε με 8-0 στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Οι φιλοξενούμενες με αυτό το αποτέλεσμα τερμάτισαν στην 3η θέση του Ομίλου ενώ η...

4635 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Συντριβή του Φιλίνου Κω!
12:35 | Δευ 11 Απρ, 2022

Συντριβή του Φιλίνου Κω!

Διασυρμός του Φιλίνου Κω στον Άλιμο, αφού ηττήθηκε με το... απίστευτο 12-0(!) από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου στο εξ αναβολής παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Το σκορ τα λέει από μόνο του, με τον Φιλίνο φέτος να δέχεται κατά μέσο όρο κάτι παραπάνω από...

1462 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Την Κυριακή στον Άλιμο ο Φιλίνος!
12:22 | Παρ 8 Απρ, 2022

Την Κυριακή στον Άλιμο ο Φιλίνος!

Η Ευαγγελία Στεφανοπούλου του συνδέσμου Αθηνών θα «σφυρίξει» το εξ αναβολής παιχνίδι Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου- Φιλίνος Κω, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Βοηθοί της θα είναι η Ευθυμία Λώνη και η Κωνσταντίνα Παπουτσή από τον ίδιο σύνδεσμο. Η Αθηναϊκή αναμένεται να φτάσει άνετα...

288 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Την Κυριακή Αθηναϊκή- Φιλίνος!
17:00 | Τετ 6 Απρ, 2022

Την Κυριακή Αθηναϊκή- Φιλίνος!

Το εξ αναβολής παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και τον Φιλίνο Κω θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (13:30) για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Ο καταδικασμένος σε υποβιβασμό (και χωρίς βαθμό) Φιλίνος θα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στη δεύτερη Αθηναϊκή. Διαιτητής ορίστηκε η Γεωργία Στεφανοπουλου...

330 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές!
09:09 | Σαβ 2 Απρ, 2022

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές!

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές θα έχουν σήμερα οι ομάδες της Δωδεκανήσου, στα παιχνίδια με τα οποία θα ανοίξει η αυλαία της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Ο Σταυρός Καλυθιών θα παίξει με την ισχυρή Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και σε περίπτωση που δεν κάνει την έκπληξη,...

1178 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νέα συντριβή για τον Φιλίνο Κω!
21:43 | Κυρ 13 Φεβ, 2022

Νέα συντριβή για τον Φιλίνο Κω!

Απίστευτη νέα συντριβή για το Φιλίνο Κω, ο οποίος σήμερα έχασε με…10-0(!) από τον Ιάσωνα Ιλίου, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια για το σημερινό ματς με το Φιλίνο Κω να έχει δεχθεί συνολικά 59...

1854 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Την Κυριακή Ιάσων Ιλίου- Φιλίνος!
16:00 | Τετ 9 Φεβ, 2022

Την Κυριακή Ιάσων Ιλίου- Φιλίνος!

Την προσεχή Κυριακή στις 15:00 θα διεξαχθεί τελικά το εξ αναβολής παιχνίδι Ιάσων Ιλίου- Φιλίνος Κω, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής Γυναικών. Διαιτητής του αγώνα θα είναι η Χαρίκλεια Βογιατζιδάκη (Πειραιά), με βοηθούς την Ειρήνη Ηλιοπούλου (Δυτικής Αττικής) και την Ηλιάννα Τσάλλα (Εύβοιας)....

747 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  'Ηττα με 8-0 για τον Φιλίνο Κω!
23:53 | Κυρ 6 Φεβ, 2022

'Ηττα με 8-0 για τον Φιλίνο Κω!

Μία ακόμη πολύ βαριά ήττα γνώρισε σήμερα ο Φιλίνος Κω, ο οποίος έχασε με το βαρύ 8-0(!) από τις Πόντιες Δραπετσώνας σε παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Οι Κώες διαθέτουν εξαιρετικά αδύναμη ομάδα και έχουν δεχθεί συνολικά 49 γκολ, έχοντας πετύχει μόλις ένα γκολ....

865 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η Τζοάννα Πάλη στον Ο.Φ.Η.!
12:38 | Τρι 1 Φεβ, 2022

Η Τζοάννα Πάλη στον Ο.Φ.Η.!

Την 18χρονη αθλήτρια του Φιλίνου Τζοάννα Πάλη απέκτησε ο Ο.Φ.Η., ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε τη μεταγραφή της. Αναλυτικά: '' Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ο.Φ.Η.  είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρώτη μας μεταγραφή για τη χειμερινή περίοδο. Παίκτρια της ομάδας μας θα είναι από φέτος η 18χρονη αθλήτρια...

699 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στις 16/1 παίζουν L.F.C. Ιάλυσος και Φιλίνος!
09:33 | Σαβ 8 Ιαν, 2022

Στις 16/1 παίζουν L.F.C. Ιάλυσος και Φιλίνος!

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν τα εξ αναβολής παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η L.F.C. Ιάλυσος, που διεκδικεί την άνοδο της στα «μεγάλα σαλόνια» του γυναικείου ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει τον Α.Ο. Βριλησσίων, ενώ την ίδια μέρα ο ουραγός Φιλίνος Κω...

1322 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παίζουν κανονικά οι γυναίκες!
16:40 | Τρι 14 Δεκ, 2021

Παίζουν κανονικά οι γυναίκες!

Κανονικά θα συνεχιστεί και το προσεχές σαββατοκύριακο η δράση στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής (πρώτη για το β' γύρο) θα ανοίξει το Σάββατο (14:30) στις Καλυθιές με τον τοπικό Σταυρό να υποδέχεται τον Ιάσωνα Ιλίου. Την Κυριακή ο ουραγός Φιλίνος Κω...

1687 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νέα βαριά ήττα για τον Φιλίνο Κω!
08:00 | Δευ 6 Δεκ, 2021

Νέα βαριά ήττα για τον Φιλίνο Κω!

Μία ακόμη βαριά ήττα γνώρισαν οι γυναίκες του Φιλίνου Κω, οι οποίες ηττήθηκαν με 6-0 στο στάδιο «Ανταγόρας» από τις Νέες Δραπετσώνας. Η κωακή ομάδα παραμένει χωρίς βαθμό στην ουρά του 4ου ομίλου της Β’ Εθνικής και δεν έχει ελπίδες παραμονής στην κατηγορία Η ομάδα της Δραπετσώνας ήταν ανώτερη σε...

1027 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Απόδειξη τίτλου θέλει η L.F.C. Ιάλυσος!
10:39 | Κυρ 5 Δεκ, 2021

Απόδειξη τίτλου θέλει η L.F.C. Ιάλυσος!

Απόδειξη… τίτλου καλείται να δώσει σήμερα (12:00) στο Ίλιον η L.F.C Ιάλυσος, η οποία αντιμετωπίζει τον τοπικό Ιάσωνα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Με νίκη η ροδίτικη ομάδα θα «πιάσει» ξανά στην κορυφή την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, που χθες κέρδισε στις Καλυθιές με...

572 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας!
10:32 | Κυρ 14 Νοεμ, 2021

Δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας!

Σήμερα στις 15:00 θα παίξουν εκτός έδρας στα εξ αναβολής παιχνίδια τους ο Σταυρός Καλυθιών και ο Φιλίνος Κω. Στο ματς Α.Ο. Βριλησσίων- Σταυρός Καλυθιών διαιτητής ορίστηκε ο Άγγελος Καρανικολάου, με βοηθούς τον Αχιλλέα Πουλόπουλο και τον Δημήτρη Τέσση, όλοι από το σύνδεσμο του Πειραιά. Στο παιχνίδι Πόντιες Δραπετσώνας- Φιλίνος Κω...

1809 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι διαιτητές στα εξ αναβολής της Β' Εθνικής Γυναικών!
17:55 | Τετ 10 Νοεμ, 2021

Οι διαιτητές στα εξ αναβολής της Β' Εθνικής Γυναικών!

Την προσεχή Κυριακή στις 15:00 θα παίξουν εκτός έδρας στα εξ αναβολής παιχνίδια τους ο Σταυρός Καλυθιών και ο Φιλίνος Κω. Στο ματς Α.Ο. Βριλησσίων- Σταυρός Καλυθιών διαιτητής ορίστηκε ο Άγγελος Καρανικολάου, με βοηθούς τον Αχιλλέα Πουλόπουλο και τον Δημήτρη Τέσση, όλοι από το σύνδεσμο του Πειραιά. Στο παιχνίδι Πόντιες Δραπετσώνας-...

1282 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Απίστευτος διασυρμός του Φιλίνου!
08:37 | Δευ 8 Νοεμ, 2021

Απίστευτος διασυρμός του Φιλίνου!

Απίστευτος… διασυρμός του Φιλίνου Κω στο στάδιο «Ανταγόρας»! Η κωακή ομάδα έχασε με το ασύλληπτο 12-1(!) από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Για την αθηναϊκή ομάδα χατ-τρικ πέτυχαν οι Μπαλντίδη και Ματζάνα, από δύο γκολ η...

516 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στις 14/11 τα εξ αναβολής στις γυναίκες!
08:29 | Σαβ 6 Νοεμ, 2021

Στις 14/11 τα εξ αναβολής στις γυναίκες!

Τη μεθεπόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα δύο εξ αναβολής ματς (2η αγωνιστική) στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ο Σταυρός Καλυθιών θα παίξει εκτός έδρας με τον Α.Ο. Βριλησσίων και ο Φιλίνος Κω θα αντιμετωπίσει τις Πόντιες Δραπετσώνας. Προς το παρόν η δράση συνεχίζεται αύριο...

639 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Καταιγίδα'' η L.F.C. Ιάλυσος!
13:59 | Σαβ 30 Οκτ, 2021

''Καταιγίδα'' η L.F.C. Ιάλυσος!

Σε ρυθμούς… προπόνησης η L.F.C. Ιάλυσος πέρασε από την Κω, κερδίζοντας άνετα και με σκορ 8-0(!) τον τοπικό Φιλίνο, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Η ροδίτικη ομάδα δεν συνάντησε την παραμικρή δυσκολία, επιβάλλοντας πλήρως το ρυθμό της από...

1396 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
 
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)