www.12sports.gr

Σταυρός Καλυθιών (Γ)

Ποδόσφαιρο
Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!
12:41 | Σαβ 24 Σεπτ, 2022
Εκτύπωση θέματος 685 αναγνώσεις

Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας γυναικών για την σεζόν 2022-2023. Από τα Δωδεκάνησα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Σταυρός Καλυθιών, ο Φιλίνος Κω, οι Αργοναύτες Καλύμνου, ο Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω και η Αθλέτικο Αφάντου, εφόσον το αποφασίσουν οι άνθρωποί της και διευθετηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται. Αναλυτικά τα σημαντικότερα άρθρα της προκήρυξης:

Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας. Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ΄ Κατηγορίας, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Καταρτισμός Ομίλων
Το πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Αν δεν δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ομάδες, ή δηλώσουν συμμετοχή νέες ομάδες, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με όσες δηλώσουν. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν κανονικά μέρος, κατατασσόμενες στους ομίλους και οι ομάδες υποδομών (Κ-17) που θα ιδρύσουν οι ομάδες της Α΄ και Β’ κατηγορίας. Ο διαχωρισμός των ομάδων στους οκτώ (8) ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό, πάντοτε με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των ομίλων από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Δήλωση Συμμετοχής – Έναρξη πρωταθλήματος
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία υποχρεωτικά. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:
α. Παράβολο αξίας εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα προμηθευτείτε από το https://paravola.epo.gr/
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο,
γ. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων: Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποχρεωτικά.
δ. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αξιωματούχων της ομάδος (Μέλη Δ.Σ.), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εμπλεκόμενο/η με την ομάδα.
ε. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
στ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.
ζ. Παραχωρητήριο γηπέδου. Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τη Δήλωση Συμμετοχής, δε θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δε θα ορισθούν οι αγώνες τους για το εν λόγω πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 5: Επικοινωνία Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής τους υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail). Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο., για την καλύτερη επικοινωνία με τα Σωματεία. Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της και μετά). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Τετάρτη, Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κ.λ.π.), ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής. Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλες οι ομάδες της Γ΄ κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος UEFA C΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Διαιτητές
Οι Διαιτητές των αγώνων της Γ΄ κατηγορίας θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την οικεία Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και αν κρίνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Επιτροπή δύναται να ορίσει διαιτητές από την ίδια Ένωση της γηπεδούχου ομάδας. Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής και βοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχου ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δε θα διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου, (άρθρο 12 παρ. 9 ζ του Κ.Α.Π.). Στους αγώνες των ομάδων οι οποίοι ορίζονται να διεξαχθούν σε γήπεδα των ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Σάμου, Κυκλάδων, Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές και βοηθοί Διαιτητές δύναται να ορίζονται από την Ένωση που ανήκει η γηπεδούχος ομάδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών σε αγώνα ομάδων των Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και θα επιχορηγούνται με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα, για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μετακινούμενων Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών.

Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας – προβιβασμός
Πριν την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων του πρωταθλήματος και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων σε κάθε όμιλο για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, σε τυχόν ισοβαθμία ομάδων στην πρώτη θέση για όλους τους ομίλους, δε θα ισχύσουν τα υπόλοιπα κριτήρια για τις ομάδες αυτές πέραν μόνον του πρώτου, από το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Εφόσον οι ομάδες που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση θα παραμένουν ισόβαθμες μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π., θα διεξαχθεί ένας αγώνας μονός, σε ουδέτερη έδρα, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή. Εάν ο εν λόγω αγώνας στην κανονική του διάρκεια λήξει ισόπαλος, τότε ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι. Εφόσον μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΑΠ ισοβαθμούν περισσότερες από δύο ομάδες θα αγωνιστούν όλες μεταξύ τους με αγώνες χωρίς παράταση και πέναλτι και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα play off. Εφόσον προκύψει πάλι ισοβαθμία η πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 5 του ΚΑΠ με ισχύ όλων των κριτηρίων από το σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος και των play off. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανάδειξη της πρώτης ομάδας σε όποιο όμιλο χρειαστεί και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία οι οκτώ (8) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων. Όλες οι ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης πέραν των πρωταθλητριών του κάθε ομίλου, οι οποίες θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023- 2024.

🔀ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!
08:53 | Πεμ 24 Φεβ, 2022

Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!

Η Μαρία Αναστασοπούλου θα «σφυρίξει» το παιχνίδι του Σαββάτου (18:00) L.F.C. Ιάλυσος- Φιλίνος Κω, έχοντας βοηθούς την Κατερίνα Χριστοδούλου και τη Μαρία Μίγκλη, όλες από το σύνδεσμο Δωδεκανήσου. Στο ματς της Κυριακής (16:00) Πόντιες Δραπετσώνας- Σταυρός Καλυθιών διαιτητής θα είναι ο Λεωνίδας Σταύρου, με βοηθούς τον Θανάση Ξουρίδα και τον Χρήστο...

793 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Το ''πανόραμα'' στη Β' Εθνική Γυναικών!
08:29 | Δευ 7 Φεβ, 2022

Το ''πανόραμα'' στη Β' Εθνική Γυναικών!

Η μάχη για την άνοδο στην Α’ Εθνική μαίνεται στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και την L.F.C. Ιάλυσος. Οι Αθηναίες έχουν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας (είχαν κερδίσει με 2-1 στη Ρόδο), οπότε η ομάδα του Άκη Γεωργίου...

999 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε το βαθμό ο Σταυρός Καλυθιών!
17:28 | Σαβ 5 Φεβ, 2022

Πήρε το βαθμό ο Σταυρός Καλυθιών!

Ισόπαλο με σκορ 1-1 έληξε το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Σταυρό Καλυθιών και τον Α.Ο. Βριλησσίων, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ροδίτικη ομάδα είχε καλή παρουσία και κατάφερε να πάρει και δεύτερη ισοπαλία από τις Αθηναίες...

800 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Στις Καλυθιές ανοίγει η αυλαία!
08:07 | Σαβ 5 Φεβ, 2022

Στις Καλυθιές ανοίγει η αυλαία!

Με το παιχνίδι ανάμεσα στον Σταυρό Καλυθιών και τον Α.Ο. Βριλησσίων θα ανοίξει σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 13:00 και ο Σταυρός θα επιδιώξει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι στο ματς του...

224 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό''!
10:25 | Παρ 7 Ιαν, 2022

''Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό''!

Ο πρόεδρος του Σταυρού Καλυθιών Ρόδου Νίκος Κιόττου λέει την δική του γνώμη για τη διακοπή των γυναικείων πρωταθλημάτων: «Είναι φυσιολογικό τα κορίτσια να γκρινιάζουν για την οποιαδήποτε αναβολή γιατί θέλουν να παίξουν. Δυστυχώς στην ηλικία που βρίσκονται δεν μπορούν να κρίνουν με σύνεση, έχουν άγνοια κινδύνου (άλλωστε και εμείς...

1717 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Σταυρός!
17:10 | Σαβ 18 Δεκ, 2021

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Σταυρός!

Πάλεψε… μαχητικά και φιλότιμα αλλά ηττήθηκε ο Σταυρός Καλυθιών. Η ροδίτικη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο ηττήθηκε με 1-0 από τον Ιάσωνα Ιλίου, στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής και κατά συνέπεια του β’ γύρου στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Ο Σταυρός κοίταξε στα μάτια...

1642 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Σταυρός φιλοξενεί τον Ιάσωνα Ιλίου!
08:08 | Σαβ 18 Δεκ, 2021

Ο Σταυρός φιλοξενεί τον Ιάσωνα Ιλίου!

Τον Ιάσωνα Ιλίου θα φιλοξενήσει σήμερα (14:30) ο Σταυρός Καλυθιών, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ροδίτικη ομάδα θα επιδιώξει να κάνει μία καλή εμφάνιση και να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί. Ο Σπύρος Τσέτσος...

624 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Τσέτσος ''σφυρίζει'' στις Καλυθιές!
09:08 | Πεμ 16 Δεκ, 2021

Ο Τσέτσος ''σφυρίζει'' στις Καλυθιές!

Ο Σπύρος Τσέτσος θα «σφυρίξει» το παιχνίδι του Σαββάτου (14:30) ανάμεσα στον Σταυρό Καλυθιών και τον Ιάσωνα Ιλίου, με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Βοηθοί του θα είναι η Κατερίνα Χόνδρου και η Μαρία Μίγκλη. Στην αναμέτρηση της Κυριακής (15:00)...

454 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Παίζουν κανονικά οι γυναίκες!
16:40 | Τρι 14 Δεκ, 2021

Παίζουν κανονικά οι γυναίκες!

Κανονικά θα συνεχιστεί και το προσεχές σαββατοκύριακο η δράση στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής (πρώτη για το β' γύρο) θα ανοίξει το Σάββατο (14:30) στις Καλυθιές με τον τοπικό Σταυρό να υποδέχεται τον Ιάσωνα Ιλίου. Την Κυριακή ο ουραγός Φιλίνος Κω...

1684 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα για τον Σταυρό Καλυθιών!
22:55 | Κυρ 12 Δεκ, 2021

Ήττα για τον Σταυρό Καλυθιών!

Την ήττα με σκορ 3-0 γνώρισε ο Σταυρός Καλυθιών στο γήπεδο της Χαραυγής από τις Νέες Δραπετσώνας στο σημερινό ματς της 7ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι γηπεδούχες ήταν καλύτερες και έφτασαν άνετα στη νίκη με δύο γκολ της Χάλαρη και ένα της...

763 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολο έργο για τον Σταυρό!
11:43 | Κυρ 12 Δεκ, 2021

Δύσκολο έργο για τον Σταυρό!

Δύσκολο έργο θα έχει σήμερα ο Σταυρός Καλυθιών, ο οποίος δοκιμάζεται στο γήπεδο της Χαραυγής κόντρα στις Νέες Δραπετσώνας, στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β' Εθνικής για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Ευαγγελία Στεφανοπούλου θα «σφυρίξει» το παιχνίδι ανάμεσα στις Νέες...

353 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η Στεφανοπούλου παίζει τον Σταυρό!
16:25 | Τετ 8 Δεκ, 2021

Η Στεφανοπούλου παίζει τον Σταυρό!

Η Ευαγγελία Στεφανοπούλου θα «σφυρίξει» το παιχνίδι ανάμεσα στις Νέες Δραπετσώνας και τον Σταυρό Καλυθιών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Βοηθοί της θα είναι η Μαρία Γιαννιώτη και η Ευθυμία Λώνη από τον ίδιο σύνδεσμο. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την...

1364 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Χέρι-χέρι'' στην κορυφή!
08:03 | Δευ 6 Δεκ, 2021

''Χέρι-χέρι'' στην κορυφή!

«Ακλόνητο» παραμένει το «δίδυμο» στην κορυφή του 4ου ομίλου της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου (5-1 τον Σταυρό στις Καλυθιές) και η L.F.C. Ιάλυσος (1-0 τον Ιάσωνα στο Ίλιον) συνεχίζουν χέρι-χέρι στην κορυφή. Στα υπόλοιπα ματς της 6ης αγωνιστικής, οι Νέες Δραπετσώνας κέρδισαν στην Κω με...

619 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ήττα για τον Σταυρό Καλυθιών
20:35 | Σαβ 4 Δεκ, 2021

Ήττα για τον Σταυρό Καλυθιών

Την ήττα με σκορ 5-1 γνώρισε ο Σταυρός Καλυθιών από την πρωτοπόρο Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής, στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες φάνηκε σήμερα στις Καλυθιές, με την Αθηναϊκή...

898 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολο έργο για τον Σταυρό!
08:56 | Σαβ 4 Δεκ, 2021

Δύσκολο έργο για τον Σταυρό!

Δύσκολο έργο θα έχει σήμερα (12:30) στις Καλυθιές ο τοπικός Σταυρός, ο οποίος θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Η ροδίτικη ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο, γνωρίζοντας...

1261 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρόστιμο στον Σταυρό Καλυθιών!
09:40 | Πεμ 2 Δεκ, 2021

Πρόστιμο στον Σταυρό Καλυθιών!

Με χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ τιμωρήθηκε ο Σταυρός Καλυθιών από την πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Ο. Αναλυτικά, η απόφαση: ''Η πειθαρχική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. Επιβάλλει στο σωματείο Σταυρός Καλυθίων πρόστιμο 200 € για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα ΑΟ Βριλλησίων-Σταυρός Καλυθίων στις 14/11/2021''.

...

682 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πράξη...6η στη Β' Εθνική Γυναικών!
12:27 | Τετ 1 Δεκ, 2021

Πράξη...6η στη Β' Εθνική Γυναικών!

Την προσεχή Κυριακή στις 12:00 θα παίξει εκτός έδρας με τον Ιάσωνα Ιλίου, η L.F.C. Ιάλυσος, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής Γυναικών. Η ροδίτικη ομάδα θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Σταυρός Καλυθιών θα φιλοξενήσει το Σάββατο...

783 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Μαζί στην κορυφή LFC Ιάλυσος και Αθηναϊκή!
08:00 | Δευ 22 Νοεμ, 2021

Μαζί στην κορυφή LFC Ιάλυσος και Αθηναϊκή!

Η Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και η L.F.C. Ιάλυσος προχώρησαν με νίκες και εξακολουθούν να μοιράζονται την κορυφή στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Αθηναϊκή κέρδισε με 4-0 τον Α.Ο. Βριλησσίων, ενώ η ροδίτικη ομάδα επικράτησε με 3-2 των Νέων Δραπετσώνας. Εξάλλου, την πρώτη του νίκη (και...

1579 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρώτη νίκη για τον Σταυρό!
15:30 | Κυρ 21 Νοεμ, 2021

Πρώτη νίκη για τον Σταυρό!

Η πρώτη νίκη για τον Σταυρό Καλυθιών είναι γεγονός... Η ροδίτικη ομάδα κέρδισε με 1-0 το Φιλίνο Κω στο ντέρμπι ουραγών του 4ου ομίλου της Β' Εθνικής και πανηγύρισε το πρώτο ''τρίποντο'' της χρονιάς....Το μοναδικό γκολ σημείωσε με απευθείας εκτέλεση φάουλ η Μαρία Ντελλάκη. Για τις γηπεδούχες χάθηκαν πολλές ευκαιρίες...

1185 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!
16:15 | Τετ 17 Νοεμ, 2021

Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!

Την προσεχή Κυριακή θα διεξαχθούν όλα τα ματς της 5ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Η L.F.C. Ιάλυσος θα παίξει το πρωί (15:00) στη Δραπετσώνα κόντρα στις τοπικές Νέες, με διαιτητή τον Παναγιώτη Πανούτσο και βοηθούς, την Παρασκευή Παντελίδου και την Άρτεμις Καρανδινάκη, όλοι από το σύνδεσμο Ανατολικής...

972 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
 
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)