www.12sports.gr

Σταυρός Καλυθιών (Γ)

Ποδόσφαιρο
Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!
12:41 | Σαβ 24 Σεπτ, 2022
Εκτύπωση θέματος 1276 αναγνώσεις

Η προκήρυξη της Γ' Εθνικής Γυναικών!

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας γυναικών για την σεζόν 2022-2023. Από τα Δωδεκάνησα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Σταυρός Καλυθιών, ο Φιλίνος Κω, οι Αργοναύτες Καλύμνου, ο Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω και η Αθλέτικο Αφάντου, εφόσον το αποφασίσουν οι άνθρωποί της και διευθετηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται. Αναλυτικά τα σημαντικότερα άρθρα της προκήρυξης:

Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας. Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ΄ Κατηγορίας, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Καταρτισμός Ομίλων
Το πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Αν δεν δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ομάδες, ή δηλώσουν συμμετοχή νέες ομάδες, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με όσες δηλώσουν. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν κανονικά μέρος, κατατασσόμενες στους ομίλους και οι ομάδες υποδομών (Κ-17) που θα ιδρύσουν οι ομάδες της Α΄ και Β’ κατηγορίας. Ο διαχωρισμός των ομάδων στους οκτώ (8) ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό, πάντοτε με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των ομίλων από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Δήλωση Συμμετοχής – Έναρξη πρωταθλήματος
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία υποχρεωτικά. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:
α. Παράβολο αξίας εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα προμηθευτείτε από το https://paravola.epo.gr/
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο,
γ. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων: Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποχρεωτικά.
δ. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αξιωματούχων της ομάδος (Μέλη Δ.Σ.), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εμπλεκόμενο/η με την ομάδα.
ε. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
στ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.
ζ. Παραχωρητήριο γηπέδου. Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τη Δήλωση Συμμετοχής, δε θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δε θα ορισθούν οι αγώνες τους για το εν λόγω πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 5: Επικοινωνία Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής τους υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail). Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο., για την καλύτερη επικοινωνία με τα Σωματεία. Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της και μετά). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Τετάρτη, Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κ.λ.π.), ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής. Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλες οι ομάδες της Γ΄ κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος UEFA C΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Διαιτητές
Οι Διαιτητές των αγώνων της Γ΄ κατηγορίας θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την οικεία Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και αν κρίνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Επιτροπή δύναται να ορίσει διαιτητές από την ίδια Ένωση της γηπεδούχου ομάδας. Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής και βοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχου ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δε θα διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου, (άρθρο 12 παρ. 9 ζ του Κ.Α.Π.). Στους αγώνες των ομάδων οι οποίοι ορίζονται να διεξαχθούν σε γήπεδα των ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Σάμου, Κυκλάδων, Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές και βοηθοί Διαιτητές δύναται να ορίζονται από την Ένωση που ανήκει η γηπεδούχος ομάδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών σε αγώνα ομάδων των Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και θα επιχορηγούνται με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα, για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μετακινούμενων Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών.

Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας – προβιβασμός
Πριν την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων του πρωταθλήματος και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων σε κάθε όμιλο για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, σε τυχόν ισοβαθμία ομάδων στην πρώτη θέση για όλους τους ομίλους, δε θα ισχύσουν τα υπόλοιπα κριτήρια για τις ομάδες αυτές πέραν μόνον του πρώτου, από το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Εφόσον οι ομάδες που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση θα παραμένουν ισόβαθμες μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π., θα διεξαχθεί ένας αγώνας μονός, σε ουδέτερη έδρα, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή. Εάν ο εν λόγω αγώνας στην κανονική του διάρκεια λήξει ισόπαλος, τότε ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι. Εφόσον μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΑΠ ισοβαθμούν περισσότερες από δύο ομάδες θα αγωνιστούν όλες μεταξύ τους με αγώνες χωρίς παράταση και πέναλτι και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα play off. Εφόσον προκύψει πάλι ισοβαθμία η πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 5 του ΚΑΠ με ισχύ όλων των κριτηρίων από το σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος και των play off. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανάδειξη της πρώτης ομάδας σε όποιο όμιλο χρειαστεί και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία οι οκτώ (8) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων. Όλες οι ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης πέραν των πρωταθλητριών του κάθε ομίλου, οι οποίες θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023- 2024.

🔀ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  Στα... δύσκολα Σταυρός και Φιλίνος Κω!
09:47 | Τετ 30 Νοεμ, 2022

Στα... δύσκολα Σταυρός και Φιλίνος Κω!

Δύσκολο έργο θα έχουν στον 9ο όμιλο της Γ' Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο ο Σταυρός Καλυθιών και ο Φιλίνος Κω. Συγκεκριμένα, καταρτίστηκαν οι όμιλοι για τη Γ’ Εθνική Γυναικών. Οι όμιλοι θα είναι 11 και η πρωταθλήτρια ομάδα του καθενός θα ανέβει στη δεύτερη κατηγορία της επόμενης σεζόν. Η κλήρωση...

108 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Επέστρεψαν Κτενά και Γαϊτάνου!
09:02 | Πεμ 13 Οκτ, 2022

Επέστρεψαν Κτενά και Γαϊτάνου!

Η Μαρία Κτενά και η Ιωάννα Γαϊτάνου ξανά στο Σταυρό Καλυθιών!  Από χθές τα δύο κορίτσια προπονούνται  ξανά στο γήπεδο Καλυθιών , στην ομάδα από όπου ξεκίνησαν να χτίζουν την ποδοσφαιρική τους καριέρα! Οι δύο έμπειρες παίκτριες συμφώνησαν με τη διοίκηση και έτσι απο χθές ανήκουν ξανά στο δυναμικό της...

1892 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο αγιασμός του Σταυρού Καλυθιών!
11:14 | Τετ 12 Οκτ, 2022

Ο αγιασμός του Σταυρού Καλυθιών!

Την περασμένη Δευτέρα έγινε ο αγιασμός του Σταυρού Καλυθιών, ο οποίος ανακοίνωσε τα εξής: ''Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έγινε ο αγιασμός της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο απο τους ιερείς του χωριού μας πάτερα Θεόδουλο Κασταμούλα και πάτερα Ευάρεστο Ηλία. Το παρών έδωσαν, ο περιφερειακός σύμβουλος  Γιάννης Φλεβάρης, οΚώστας Παπαστεργίου...

693 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Έπαιξαν φιλικό στ' Αφάντου Αθλέτικο και Σταυρός!
13:59 | Σαβ 8 Οκτ, 2022

Έπαιξαν φιλικό στ' Αφάντου Αθλέτικο και Σταυρός!

Σήμερα διεξήχθη φιλικό παιχνίδι στ' Αφάντου ανάμεσα στη νεοσύστατη γυναικεία ομάδα της Αθλέτικο και τον Σταυρό Καλυθιών. Όλα τα κορίτσια χάρηκαν το ποδόσφαιρο, έπαιξαν, διασκέδασαν και πέρασαν ένα ξεχωριστο πρωινό. Η Αθλέτικο Αφάντου ευχαρίστησε τον Σταυρό Καλυθιών για την παρουσία του στο φιλικό παιχνίδι, ενώ ο Χρήστος Καλογήρου ευχαρίστησε και...

555 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Ζουγανέλη και Παππά!
08:35 | Παρ 23 Σεπτ, 2022

Πήρε Ζουγανέλη και Παππά!

Τη φανέλα του Σταυρού Καλυθιών στη Γ' Εθνική, θα φορέσουν η Μαρίνα Ζουγανέλη (φωτό) που αποκτήθηκε από την Α.Ε. Μυκόνου και η Κωνσταντίνα Παππά από την L.F.C. Ιάλυσος. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: ''Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις δυο  μεταγραφές που ολοκληρώθηκαν και επίσημα σήμερα η Κωνσταντίνα...

334 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι πέντε αρχηγοί του Σταυρού!
22:11 | Πεμ 22 Σεπτ, 2022

Οι πέντε αρχηγοί του Σταυρού!

Ο Σταυρός Καλυθιών με ανακοίνωση του, κάνει γνωστές τις πέντε αρχηγούς του για τη Γ' Εθνική. Αναλυτικά: ''Η ομάδα μας ανακοινώνει τις πέντε αρχηγούς για τη νέα σεζόν οι οποίες είναι, η Σταματία Μάστορα, η Έμιλη Μαλλιάκα, η Ελένη Βασιλειάδου, η Παρασκευή Κουφάλλη και η Τσαμπίκα Μανωλακούδη. Πρόκειται για πέντε παίκτριες που είναι αρκετά χρόνια...

610 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Σταυρός Καλυθιών στο αθλητικό μητρώο!
14:11 | Δευ 19 Σεπτ, 2022

Ο Σταυρός Καλυθιών στο αθλητικό μητρώο!

Ο Σταυρός Καλυθιών είναι το 123ο σωματείο, που προστέθηκε στο αθλητικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου ετοίμασε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και προστέθηκε από σήμερα στη σχετική λίστα, παίρνοντας το ''πράσινο φως'' από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αναλυτικά, τα 123 σωματεία, τα οποία βρίσκονται μέχρι και...

227 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πρώτη συνάντηση για τον Σταυρό!
19:02 | Δευ 12 Σεπτ, 2022

Πρώτη συνάντηση για τον Σταυρό!

Χθες οι μηχανές στον Σταυρό Καλυθιών τέθηκαν και επίσημα σε λειτουργία, καθώς έγινε η πρώτη συνάντηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι αθλήτριες, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδας βρέθηκαν για πρώτη φορά όλοι μαζί στον πολύ όμορφο χώρο του Katina studios στο Φαληράκι. Στις αθλήτριες μίλησαν κατά...

489 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Μητσού στον Σταυρό Καλυθιών!
13:51 | Κυρ 21 Αυγ, 2022

Ο Μητσού στον Σταυρό Καλυθιών!

Μπασκετική μεταγραφή στον Σταυρό Καλυθιών, αφού ο Γιάννης Μητσού (θα είναι αθλητής στην Ελπίδα Πεταλούδων και φέτος ήταν στον Α.Σ.Κ. Αρχάγγελος), αναλαμβάνει γενικός αρχηγός και τεχνικός διευθυντής στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα. Η επίσημη ανακοίνωση: '' ''Η ομάδα μας,  είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία μας  με τον Γιάννη...

1794 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Ο Τζουανάκης στον Σταυρό Καλυθιών!
15:13 | Παρ 19 Αυγ, 2022

Ο Τζουανάκης στον Σταυρό Καλυθιών!

Ο Γιάννης Τζουανάκης είναι ο νέος προπονητής του Σταυρού Καλυθιών, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα. Αναλυτικά: ''Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον  έμπειρο τεχνικό κ. Γιάννη Τζουανάκη. Ο κ. Τζουανάκης είναι διπλωματούχος προπονητής UEFA B. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα...

462 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Η Ντελλάκη στις Πόντιες Δραπετσώνας!
14:30 | Τετ 27 Ιουλ, 2022

Η Ντελλάκη στις Πόντιες Δραπετσώνας!

Σημαντική αποχώρηση από τον Σταυρό Καλυθιών, αφού η αρχηγός της ομάδας Μαρία Ντελλάκη παραχωρήθηκε στις Πόντιες Δραπετσώνας. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: ''Η διοίκηση της ομάδας μας ανακοινώνει την παραχώρηση για ένα χρόνο, της αρχηγού, Μαρίας Ντελλάκη στην ομάδα των Ποντίων Δραπετσώνας. Η Μαρία είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα της...

1919 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε Παππά ο Σταυρός Καλυθιών!
12:25 | Κυρ 24 Ιουλ, 2022

Πήρε Παππά ο Σταυρός Καλυθιών!

Πρώτη μεταγραφή για τον Σταυρό Καλυθιών... Η ροδίτικη ομάδα απέκτησε την 33χρονη Κωνσταντίνα Παππά, η οποία προσθέτει ''πινελιές'' εμπειρίας στην ομάδα. Η νεοαποκτηθείσα επιθετικός αναμένεται με την εμπειρία της να βοηθήσει σημαντικά τη νεανική ομάδα του Σταυρού τη νέα αγωνιστική χρονιά, όπου στόχος είναι η επιστροφή στη Β' Εθνική. Τις επόμενες...

798 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τέλος η Περπερίδου από Σταυρό!
17:22 | Τετ 13 Ιουλ, 2022

Τέλος η Περπερίδου από Σταυρό!

Την απόφαση της να αποχωρήσει από τον Σταυρό Καλυθιών πήρε η νεαρή Γαβριέλα Περπερίδου, κάτι που ανακοίνωσε το σωματείο. Αναλυτικά: ''Ο Σταυρός Καλυθιών, ανακοινώνει πως η ποδοσφαιρίστρια Γαβριέλα Περπερίδου , δεν θα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας από τη νέα αγωνιστική περίοδο, κατόπιν προσωπικής της επιθυμίας. Η Διοίκηση και το...

1280 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  ''Αντίο'' στη Β' Εθνική με ήττα ο Σταυρός
22:09 | Κυρ 17 Απρ, 2022

''Αντίο'' στη Β' Εθνική με ήττα ο Σταυρός

Με ήττα 3-1 αποχαιρέτησε τη Β’ Εθνική ο Σταυρός Καλυθιών… Η ροδίτικη ομάδα ηττήθηκε από τις Νέες Δραπετσώνας και αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν με μία ακόμη ήττα στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Για τις νικήτριες δύο γκολ πέτυχε η Θεοδωράκη και ένα η Κανελλοπούλου, ενώ για τον Σταυρό σκόραρε...

3909 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Υποβιβάστηκε ο Σταυρός Καλυθιών!
20:59 | Σαβ 2 Απρ, 2022

Υποβιβάστηκε ο Σταυρός Καλυθιών!

Βαριά ήττα και υποβιβασμός για τον Σταυρό Καλυθιών… Η ομάδα της Βέρας Κιόττου συνετρίβη σήμερα με σκορ 8-0 από την ισχυρή Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της χρονιάς. Η τεράστια διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ορατή από...

1946 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές!
09:09 | Σαβ 2 Απρ, 2022

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές!

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές θα έχουν σήμερα οι ομάδες της Δωδεκανήσου, στα παιχνίδια με τα οποία θα ανοίξει η αυλαία της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής. Ο Σταυρός Καλυθιών θα παίξει με την ισχυρή Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και σε περίπτωση που δεν κάνει την έκπληξη,...

1222 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!
10:05 | Πεμ 31 Μαρ, 2022

Οι διαιτητές στη Β' Εθνική Γυναικών!

Ο Αλέξανδρος Αυγενικού θα «σφυρίξει» το παιχνίδι της Κυριακής (12:00) ανάμεσα στην L.F.C. Ιάλυσος και τον Ιάσωνα Ιλίου, στο πλαίσιο της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Εθνικής, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Βοηθοί του θα είναι η Κατερίνα Χριστοδούλου και η Κατερίνα Χόνδρου, επίσης από τον Σ.Δ.Π.Δ....

623 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Νίκη γοήτρου για τον Σταυρό!
20:05 | Σαβ 26 Μαρ, 2022

Νίκη γοήτρου για τον Σταυρό!

Τη νίκη με 5-1 πήρε στην Κω ο Σταυρός Καλυθιών για την 12η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Β’ Εθνικής φτάνοντας έτσι τους 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ρόδου διατηρεί έτσι τις μαθηματικές της ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία αν και έχει δύσκολο πρόγραμμα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές....

1271 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Τρεις νίκες μακριά από το όνειρο!
09:50 | Δευ 21 Μαρ, 2022

Τρεις νίκες μακριά από το όνειρο!

Σταθερά στην κορυφή του 4ου ομίλου της Β’ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο παραμένει η L.F.C. Ιάλυσος, η οποία κέρδισε με 1-0 τον Σταυρό Καλυθιών και βρίσκεται στο +5 από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με το Φιλίνο Κω. Στα άλλα ματς της 11ης αγωνιστικής, ο Ιάσων...

770 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
  Πήρε τη νίκη και παραμένει φαβορί!
17:56 | Κυρ 20 Μαρ, 2022

Πήρε τη νίκη και παραμένει φαβορί!

Πήρε τον πρώτο από τους τέσσερις «τελικούς» και συνεχίζει στο δρόμο της ανόδου… Η L.F.C. Ιάλυσος, παίζοντας με πολλές αλλαγές στο ρόστερ της και με αρκετές απουσίες, κέρδισε με 1-0 στις Καλυθιές τον μαχητικό Σταυρό και συνεχίζει να κρατάει την τύχη της ανόδου στα χέρια της. Το γκολ της, πρώτης σκόρερ...

624 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
 
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)