www.12sports.gr

www.12sports.gr: Ποδόσφαιρο
Η προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας!
08:07 | Τετ 11 Ιουλ, 2018
Εκτύπωση θέματος 153 αναγνώσεις

Η προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας!

Η Ε.Π.Ο. έκανε γνωστή την προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας, στο οποίο δικαιούται συμμετοχή και η Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ.!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστή την προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου δικαιούνται να πάρουν μέρος και οι κυπελλούχες ομάδες των Ενώσεων, μεταξύ των οποίων και η Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στην προκήρυξη:
Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων της Super League, της Football League και των Κυπελλούχων Ομάδων των Ε.Π.Σ./Φιναλίστ που μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής Π.Α.Ε./Ομάδας. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών βάσει του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος της Ε.Π.Ο. (εφεξής « η Επιτροπή»).
Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFA
β) του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γ) των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής /Παράβολο
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από υποχρεούμενη ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Εξαιρούνται οι Κυπελλούχοι των Ε.Π.Σ. μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2018 - 2019 καθώς και οι Φιναλίστ στην περίπτωση που πάρουν την θέση Κυπελλούχου ο οποίος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διοργάνωση.
Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα ισχύουν για όλους οι ποινές του ανωτέρω άρθρου.
Όσον αφορά τις Π.Α.Ε. της Football League, στη Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει:
να δηλωθεί εκτός της κύριας και εναλλακτικής έδρας και τρίτη έδρα προδιαγραφών Super League. Ομάδα της εν λόγω κατηγορίας που προκριθεί στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν υποχρεωτικά θα κάνει χρήση αυτής της έδρας.
Όσον αφορά τις Ομάδες-Κυπελλούχες/Φιναλίστ των Ε.Π.Σ. στη Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει:
να δηλωθεί κύρια και εναλλακτική έδρα γήπεδο προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής για την 1η και 2η Φάση, γήπεδο προδιαγραφών Football League για την 3η Φάση, καθώς και 
τρίτη έδρα προδιαγραφών Super League. Ομάδα της εν λόγω κατηγορίας που προκριθεί στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν υποχρεωτικά θα κάνει χρήση αυτής της έδρας.
Εάν δεν υπάρχει ανάλογο γήπεδο στην περιοχή ευθύνης της Ε.Π.Σ. που ανήκει η Ομάδα, τότε θα δηλώσει το πλησιέστερο σε αυτή γήπεδο που θα της παραχωρηθεί εκτός της Ε.Π.Σ. που ανήκει (άρθρο 78 παρ. του Καταστατικού), σύμφωνα με τα ισχύοντα αφού της το εγκρίνει η Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:
α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
- Για τις ομάδες της Super League: 5.000 €
- Για τις ομάδες της Football League: 3.000 €
- Για τις Ερασιτεχνικές Ομάδες: 500 €
β) Από βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις οικείες Ε.Π.Σ. των Ομάδων.
Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν.
γ) Παραχωρητήριο Γηπέδου υποχρεωτικά για την αρχική έδρα καθώς και για την εναλλακτική (προαιρετικά). Στην περίπτωση των Ομάδων της Football League και τις Κυπελλούχες/Φιναλίστ των Ε.Π.Σ. εάν προκριθούν στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν παραχωρητήριο γηπέδου προδιαγραφών Super League.
δ) Από την πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών.
Άρθρο 4: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις,
συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.
1η Φάση
Θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. Με κλήρωση θα περνάει μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη Φάση και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφού χωριστούν σε τέσσερις (4) ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν είκοσι έξι (26) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν είκοσι έξι (26) Ομάδες, οι οποίες μαζί με την μία (1) Ομάδα που θα περάσει άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. Το σύνολο των Ομάδων που θα προκριθούν για την 2η Φάση θα είναι είκοσι επτά (27).
Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε τέσσερις (4) κληρωτίδες όπως διαχωριστούν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
2η Φάση
Θα συμμετέχουν οι είκοσι επτά (27) Ομάδες που προκρίθηκαν από τη 1η Φάση. Με κλήρωση θα περνάνε πέντε (5) Ομάδες άνευ αγώνα στην επόμενη Φάση και οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) αφού χωριστούν σε δύο (2) ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια (ΒΟΡΡΑΣ-ΝΟΤΟΣ) θα δημιουργήσουν έντεκα (11) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν έντεκα (11) Ομάδες, οι οποίες μαζί με τις πέντε (5) Ομάδες που θα περάσουν άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. Το σύνολο των Ομάδων που θα προκριθούν για την 3η Φάση θα είναι δέκα έξι (16). Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε δύο (2) κληρωτίδες όπως διαχωρίστηκαν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Η Ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα από την 1η Φάση, δεν δύναται να συμπεριληφθεί στις 5 Ομάδες που θα προκριθούν άνευ αγώνα από την 2η Φάση.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
3η Φάση
Θα συμμετέχουν οι δέκα έξι (16) Ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2η Φάση και μαζί με τις δέκα έξι (16) Ομάδες της Football League θα δημιουργήσουν δέκα έξι (16) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν δέκα έξι (16) Ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στην Φάση των τριάντα δύο (32), (Φάση των Ομίλων).
Στη διαδικασία της κλήρωσης στη πρώτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι Ομάδες της Football League και στη δεύτερη κληρωτίδα οι Κυπελλούχες/Φιναλίστ Ομάδες των Ε.Π.Σ. Η κλήρωση των ζευγαριών θα ξεκινά από τη δεύτερη κληρωτίδα ώστε Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι υποχρεωτικά Κυπελλούχος/Φιναλίστ Ε.Π.Σ.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
4η Φάση
Α. Διεξαγωγή/ Σύστημα Ομίλων
Θα λάβουν μέρος συνολικά τριάντα δύο (32) ομάδες, οι δεκαέξι (16) όπως θα προκύψουν από την 3η Φάση, και οι δεκαέξι (16) ομάδες της Super League.
Οι τριάντα δύο (32) ομάδες θα συγκροτήσουν οχτώ (8) Ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων. Οι όμιλοι θα απαρτίζονται από δύο (2) ομάδες της Super League και δύο (2) ομάδες από τις δέκα έξι (16) οι οποίες θα προκριθούν από την 3η Φάση.
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων της 4ης Φάσης, διασφαλίζει ρητώς, ότι οι ομάδες της Super League θα δώσουν δύο (2) αγώνες εκτός έδρας και ένα (1) εντός έδρας, και οι υπόλοιπες ομάδες θα δώσουν δύο (2) αγώνες εντός έδρας και ένα (1) αγώνα εκτός έδρας, με τον εξής κλειδάριθμο:
1η Αγωνιστική: 1Χ2 - 4Χ3
2η Αγωνιστική: 3Χ1 - 2Χ4
3η Αγωνιστική: 3Χ2 - 4Χ1
Οι αγώνες των ομίλων θα είναι μονοί και θα ολοκληρωθούν σε διαδικασία τριών (3) αγωνιστικών ημερών.
Προκρίνονται στην 5η Φάση οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης κάθε ομίλου.
Β. Διαδικασία Κλήρωσης της 4ης Φάσης
β.1. Στην πρώτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος 2017-2018 στις θέσεις 1 έως 8 της βαθμολογίας. Οι ομάδες αυτές θα καταλαμβάνουν την 1η θέση στον όμιλο που θα κληρώνονται.
β.2. Στη δεύτερη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος 2017-2018 στις θέσεις εννιά έως δεκατέσσερα (9 έως 14) και οι δύο (2) ομάδες που προβιβάστηκαν από τη Football League. Οι ομάδες αυτές θα καταλαμβάνουν την 2η θέση στον όμιλο που θα κληρώνονται.
β.3.
α. Στην τρίτη κληρωτίδα από τις δέκα έξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση, θα τοποθετηθούν οι οχτώ (8) πρώτες βαθμολογικά ομάδες της Football League όπως κατατάχθηκαν στη λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος 2017-2018. Οι ομάδες αυτές θα καταλαμβάνουν την 3η θέση στον όμιλο που θα κληρώνονται. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ομάδων της Football League είναι μικρότερος από οκτώ (8) ομάδες τότε δικαίωμα να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις αποκτούν οι Ομάδες Κυπελλούχοι/Φιναλίστ των Ε.ΠΣ. ως εξής:
Ι) η ομάδα που θα έχει αγωνιστεί και στις δύο προηγούμενες Φάσεις,
ΙΙ) ανάλογα με την Κατηγορία (ανώτερη) που αγωνίζονταν κατά την περίοδο 2017-2018 και
ΙΙΙ) την βαθμολογική τους κατάταξη την εν λόγω περίοδο. Εδώ θα ισχύσουν τα βαθμολογικά κριτήρια ισοβαθμιών σε περισσότερους του ενός Ομίλου εάν ανήκουν στην ίδια Κατηγορία.
β. Στην τέταρτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι υπόλοιπες οχτώ (8) ομάδες. Οι ομάδες αυτές θα καταλαμβάνουν την 4η θέση στον όμιλο που θα κληρώνονται.
β.4.Η συγκρότηση των ομίλων θα ξεκινήσει από την 4η θέση και θα ολοκληρωθεί με την 1η θέση.
γ. Ισοβαθμίες
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας των ομάδων για την τελική βαθμολογική κατάταξη κάθε ομίλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
5η Φάση
Θα λάβουν μέρος οι δέκα έξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από τους αγώνες της 4ης Φάσης. Θα διεξαχθούν οκτώ (8) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι οχτώ (8) ομάδες που κατέλαβαν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο θα συγκροτήσουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και οι υπόλοιπες οχτώ (8) ομάδες που κατέλαβαν την δεύτερη θέση θα συγκροτήσουν το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
Κάθε ομάδα από το πρώτο γκρουπ θα κληρωθεί με μια ομάδα από το δεύτερο γκρουπ.
Ομάδες που προκρίθηκαν από τον ίδιο όμιλο, δεν θα αγωνιστούν μεταξύ τους.
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διαμορφωθεί αναλόγως.
Γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα θα είναι οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ δυναμικότητας και οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
Οι οχτώ (8) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη Φάση.
6η Φάση
Θα λάβουν μέρος οι οκτώ (8) νικήτριες ομάδες που αναδείχθηκαν από την 5η Φάση. Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας) χωρίς περιορισμούς στην κλήρωση.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Τα γήπεδα των αγώνων από αυτή τη Φάση έως και τον Τελικό Αγώνα θα είναι προδιαγραφών Super League.
Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου με συμφωνία των ομάδων απαγορεύεται.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
7η Φάση
Θα λάβουν μέρος τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες που αναδείχθηκαν από την 6η Φάση. Θα διεξαχθούν δύο (2) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας) χωρίς περιορισμούς στην κλήρωση.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.
Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου με συμφωνία των ομάδων απαγορεύεται.
Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον Τελικό Αγώνα.
Άρθρο 5: Τελικός Αγώνας Κυπέλλου
Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 18/05/2019. Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ο.Α.Κ.Α. Η Ε.Π.Ο. δύναται να αποφασίσει για λόγους ανωτέρας βίας που αποκλείουν τη διεξαγωγή του, την ημέρα ή τον τόπο και να ορίσει νέα ημερομηνία και άλλο γήπεδο για την διεξαγωγή του Τελικού αγώνα, το οποίο θα πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων για την ασφαλή διεξαγωγή του.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του Αγώνα, ο νικητής αναδεικνύεται με την διαδικασία ημίωρης παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game).
Άρθρο 6: Επίλυση Διαφορών
Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν:
α) Τις ομάδες της Super League , της Football League και των Κυπελλούχων των Ε.Π.Σ που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου και 
β) Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. για την επίλυση όλων των διαφορών. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μην υποβάλλουν προς επίλυση διαφορές ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, εφόσον ανήκουν σ΄ αυτές που υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστικών και δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Π.Ο.. Σε περίπτωση παράβασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 7: Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων
Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων.

Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Βαριά ήττα για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.

Βαριά ήττα για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.

Πριν από 4 ώρες 19:17 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Βαριά εντός έδρας ήττα με σκορ 6-1 γνώρισε από τον ισχυρό Ο.Φ.Η., ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι...

 667 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)
  Κερδισμένος ο Ιάλυσος, χαμένος ο Φοίβος!

Κερδισμένος ο Ιάλυσος, χαμένος ο Φοίβος!

Πριν από 6 ώρες 17:33 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Μπορεί ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος να εξέτισε το ρεπό του, ωστόσο μόνο… κερδισμένος βγήκε από τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής. Ο Π.Α.Ο. Βάρδας ηττήθηκε στο...

 441 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Θρίαμβος του Απόλλωνα!

Θρίαμβος του Απόλλωνα!

Πριν από 7 ώρες 16:19 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Εντυπωσιακός ο Απόλλων Καλυθιών «κατάπιε» την Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. με 3-1, στο μοναδικό παιχνίδι, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Α’ Κατηγορία. Στο ντέρμπι των Καλυθιών, η ομάδα του...

 251 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)
  Διαγόρα τώρα ή ποτέ!

Διαγόρα τώρα ή ποτέ!

Πριν από 12 ώρες 10:56 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Τα «ψέματα τελείωσαν»… Κερδίζει και ελπίζει αλλιώς μάλλον αλλάζει στόχους! Ο Γ.Σ. Διαγόρας, μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα δοκιμάζεται σήμερα (12:45) στον Πύργο κόντρα στον άλλοτε κραταιό Πανηλειακό και ξέρει...

 444 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Εύκολες νίκες για τα φαβορί!

Εύκολες νίκες για τα φαβορί!

Πριν από 13 ώρες 10:23 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Με εύκολες νίκες προχώρησαν χθες στο πρωτάθλημα U16, o Γ.Σ. Διαγόρας (3-0 τον Αστέρα Μασάρων), ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος (3-0 το Φοίβο Κρεμαστής) και ο Απόλλων Καλυθιών (7-0 τον Α.Σ. Χάλκης)....

 251 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Δύσκολο έργο για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.

Δύσκολο έργο για Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.

Πριν από 13 ώρες 10:19 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Εξαιρετικά δύσκολο έργο θα έχει σήμερα (12:00) ο Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. κόντρα στον Ο.Φ.Η., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τον 4ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας. Η ροδίτικη ομάδα μετράει μόνο ήττες...

 134 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Ντέρμπι στη Β' Κατηγορία!

Ντέρμπι στη Β' Κατηγορία!

Πριν από 13 ώρες 09:52 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Σπουδαία ματς θα διεξαχθούν σήμερα για τους τρεις ομίλους της Β’ Κατηγορίας… Στον α’ όμιλο ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στο Δαμάγητο Θεολόγου και τη Δόξα Ψίνθου, ενώ στο β’ όμιλο...

 143 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Για το 4 στα 4 ο Ροδιακός!

Για το 4 στα 4 ο Ροδιακός!

Πριν από 13 ώρες 09:44 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Τη Θύελλα Πυλώνας φιλοξενεί ο πρωτοπόρος Ροδιακός στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Γ’ Κατηγορίας και θέλει να συνεχίσει το απόλυτο στη συγκομιδή βαθμών. Ο Ατρόμητος Διμυλιάς θα υποδεχθεί την...

 97 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Αναβολή στο Γεννάδι

Αναβολή στο Γεννάδι

Πριν από 1 ημέρα 19:07 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Αναβλήθηκε το σημερινό παιχνίδι της Γ' Κατηγορίας ανάμεσα στην Ομόνοια Γενναδίου και τον Ταξιάρχη, με το οποίο θα ''άνοιγε'' η αυλαία της 4ης αγωνιστικής. Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν...

 590 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Αναβολές στην Α' Κατηγορία

Αναβολές στην Α' Κατηγορία

Πριν από 1 ημέρα 19:01 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Αναβλήθηκαν όλα τα σημερινά παιχνίδια της Α’ Κατηγορίας, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ενώ το μοναδικό που ξεκίνησε (Ηρακλής Μαριτσών- Ποσειδών Καρπάθου), διεκόπη στο 14ο λεπτό. Συγκεκριμένα λόγω της κακοκαιρίας...

 177 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)
  Ήττα στη Ραφήνα για Φοίβο!

Ήττα στη Ραφήνα για Φοίβο!

Πριν από 1 ημέρα 18:44 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Βαριά ήττα με σκορ 4-1 γνώρισε ο Φοίβος Κρεμαστής στη Ραφήνα από την τοπική Θύελλα, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στον 6ο όμιλο της...

 198 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Όλα σχεδόν με... άρωμα ντέρμπι!

Όλα σχεδόν με... άρωμα ντέρμπι!

Πριν από 2 ημέρες 08:25 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Σήμερα θα διεξαχθούν τα έξι από τα επτά παιχνίδια (αύριο το ντέρμπι Απόλλων Καλυθιών- Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ.) της 9ης αγωνιστικής στην Α’ Κατηγορία. Η πρωτοπόρος Ρόδος θα έχει εύκολο έργο κόντρα...

 421 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Σπουδαίο ''διπλό'' από Αργοναύτες!

  Σπουδαίο ''διπλό'' από Αργοναύτες!
Πριν από 5 ώρες
18:06 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Σπουδαία νίκη με σκορ 1-0 πέτυχαν στα Μαριτσά οι Αργοναύτες Καλύμνου, στο παιχνίδι με το οποίο «έπεσε» η αυλαία της 1ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας στο γυναικείο...

 220 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Ροδιακός στην κορυφή με +5!

  Ροδιακός στην κορυφή με +5!
Πριν από 6 ώρες
17:38 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Ποιος τον πιάνει... Ο Ροδιακός κέρδισε και τη Θύελλα Πυλώνας με 2-1 και σε συνδυασμό με το «μεγάλο διπλό» της Ασπίδας Απολακκιάς κόντρα στον Ατρόμητο Διμυλιάς (2-1), η ομάδα του...

 213 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Κερδισμένοι Ευκλής και Κύπρος!

  Κερδισμένοι Ευκλής και Κύπρος!
Πριν από 6 ώρες
17:13 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Πολλές συγκινήσεις «έκρυβαν» τα σημερινά ματς της Β’ Κατηγορίας και στους τρεις ομίλους… Στον α’ όμιλο η Α.Ε. Κύπρος κέρδισε με 2-1 τον Α.Σ. Χάλκης και εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο...

 126 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)

Αυτός ο Διαγόρας έχει μέλλον!

  Αυτός ο Διαγόρας έχει μέλλον!
Πριν από 7 ώρες
16:28 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Αυτός ο Διαγόρας μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο από τη θέση που βρίσκεται! Μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα και παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο, ο «γηραιός» κέρδισε με...

 153 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Πρώτο ιστορικό παιχνίδι για τον Ηρακλή!

  Πρώτο ιστορικό παιχνίδι για τον Ηρακλή!
Πριν από 13 ώρες
10:15 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Με το παιχνίδι ανάμεσα στο «νεοσύστατο» Ηρακλή Μαριτσών και τους Αργοναύτες Καλύμνου, θα «πέσει» σήμερα η αυλαία της 1ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το...

 62 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Το ''πανόραμα'' στο U14

  Το ''πανόραμα'' στο U14
Πριν από 13 ώρες
10:13 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Μόλις δύο παιχνίδια διεξήχθησαν χθες για το πρωτάθλημα U14 (παίδες) στους ομίλους Ρόδου… Για τον α’ όμιλο ο Ευκλής Σορωνής κέρδισε εύκολα τον Α.Ο. Σύμης με 5-0, ενώ για το...

 57 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

''Τελικός'' στις Καλυθιές!

  ''Τελικός'' στις Καλυθιές!
Πριν από 13 ώρες
09:57 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Μόνο το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλυθιών και την Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. θα διεξαχθεί για την 9η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 14:00 στις Καλυθιές,...

 108 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Στις 25/11 τα τουρνουά U10 και U8

  Στις 25/11 τα τουρνουά U10 και U8
Πριν από 13 ώρες
09:48 | Κυρ 18 Νοεμ, 2018

Λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ακυρώνονται οι προγραμματισμένοι αγώνες της πρώτης φάσης του τουρνουά της Κ8 και μετατίθενται για την επόμενη Κυριακή 25/11/2018 στο ίδιο γήπεδο και τις ίδιες ώρες. Λόγω...

 58 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)

Η 18άδα του Διαγόρα στον Πύργο!

  Η 18άδα του Διαγόρα στον Πύργο!
Πριν από 1 ημέρα
19:44 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Στον Πύργο βρίσκεται ήδη η αποστολή του Διαγόρα, με τον Πέτρο Ρουτζιέρη να αφήνει εκτός τον Γερόλυμο. Η 18άδα του Διαγορα που αναχωρησε για τον Πυργο για τον αγωνα με...

 175 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Με το δεξί ο Σταυρός Καλυθιών!

  Με το δεξί ο Σταυρός Καλυθιών!
Πριν από 1 ημέρα
19:12 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Σταυρός Καλυθιών στη Γ’ Κατηγορία, αφού επικράτησε με 3-0 στην Κω των Αθλοπαιδιών, στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου. Η ροδίτικη ομάδα...

 596 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Πρώτες νίκες για Δήμητρα και Νικαγόρα!

  Πρώτες νίκες για Δήμητρα και Νικαγόρα!
Πριν από 1 ημέρα
18:24 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Την πρώτη της νίκη στη Β’ Κατηγορία πέτυχε η Δήμητρα Δαματριάς κόντρα στο Νηρέα και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στον α’ όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη σήμερα για τον...

 207 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)

Δοκιμασία στη Ραφήνα για Φοίβο!

  Δοκιμασία στη Ραφήνα για Φοίβο!
Πριν από 2 ημέρες
09:20 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Δύσκολη αποστολή στη Ραφήνα θα έχει σήμερα ο Φοίβος Κρεμαστής, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την τοπική Θύελλα στο ματς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στον...

 121 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Σε Παστίδα, Αφάντου και Κέφαλο!

  Σε Παστίδα, Αφάντου και Κέφαλο!
Πριν από 2 ημέρες
08:22 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Τρία παιχνίδια θα διεξαχθούν σήμερα για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας… Για τον α’ όμιλο, η Δήμητρα Δαματριάς θα φιλοξενήσει στην Παστίδα το Νηρέα, ενώ για το β’ όμιλο η...

 231 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Στο Πυλί η πρεμιέρα της Γ' Κατηγορίας

  Στο Πυλί η πρεμιέρα της Γ' Κατηγορίας
Πριν από 2 ημέρες
08:20 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Με το παιχνίδι ανάμεσα στις Αθλοπαιδιές Κω και τον Σταυρό Καλυθιών θα ανοίξει σήμερα η αυλαία της Γ’ Κατηγορίας (8ος όμιλος) στο γυναικείο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12:00...

 96 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Η αυλαία ανοίγει στο Γεννάδι

  Η αυλαία ανοίγει στο Γεννάδι
Πριν από 2 ημέρες
08:13 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Με το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια Γενναδίου και τον Ταξιάρχη Καλάθου θα ανοίξει σήμερα η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 14:45...

 67 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Παίζουν στη Ρόδο οι έφηβοι!

  Παίζουν στη Ρόδο οι έφηβοι!
Πριν από 2 ημέρες
08:08 | Σαβ 17 Νοεμ, 2018

Τρία παιχνίδια θα διεξαχθούν σήμερα για το πρωτάθλημα U16 (έφηβοι) στον όμιλο Ρόδου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Ο Γ.Σ. Διαγόρας θα υποδεχθεί τον Αστέρα Μασάρων, ο Απόλλων Καλυθιών τον...

 42 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Οι διαιτητές στο πρωτάθλημα U14

  Οι διαιτητές στο πρωτάθλημα U14
Πριν από 2 ημέρες
15:11 | Παρ 16 Νοεμ, 2018

Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής για τους δύο ομίλους Ρόδου και ένα εξ αναβολής για τον όμιλο νήσων (1η αγωνιστική) ορίστηκαν από την Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου για το πρωτάθλημα U14 (παίδες)....

 410 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Οι διαιτητές της Γ' Κατηγορίας

  Οι διαιτητές της Γ' Κατηγορίας
Πριν από 2 ημέρες
14:45 | Παρ 16 Νοεμ, 2018

Τη Θύελλα Πυλώνας φιλοξενεί ο πρωτοπόρος Ροδιακός στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Γ’ Κατηγορίας. Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο (14:45) με το παιχνίδι Ομόνοια Γενναδίου- Ταξιάρχης Καλάθου, ενώ...

 57 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Ο Κυρίτσης στο ντέρμπι!

  Ο Κυρίτσης στο ντέρμπι!
Πριν από 2 ημέρες
14:12 | Παρ 16 Νοεμ, 2018

Ο Μανώλης Κυρίτσης θα «σφυρίξει» το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλυθιών και την Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. (Κυριακή 13:30). Στο στάδιο «Ανταγόρας» θα «σφυρίξει» ο Παρχαρίδης, στα Μαριτσά ο...

 65 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League 2 - (Γ΄ Εθνική)

Αποφασισμένος ο Διαγόρας!

  Αποφασισμένος ο Διαγόρας!
Πριν από 3 ημέρες
09:30 | Παρ 16 Νοεμ, 2018

Αποφασισμένοι και έτοιμοι για την αναμέτρηση στον Πύργο κόντρα στον Πανηλειακό, είναι όλοι στον Διαγόρα. Οι «κυανέρυθροι» αν θέλουν να ελπίζουν σε κάτι καλό στη συνέχεια πρέπει να κερδίσουν στον...

 170 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Άλλα σπορ |

Είχαν καλή παρουσία στο Run Greece

  Είχαν καλή παρουσία στο Run Greece
09:08 | Παρ 16 Νοεμ, 2018

Το Run Greece έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια μέρος του μεγάλου κύματος δρομέων του Μαραθωνίου της Αθήνας. Σε μια καινοτομία της διοργάνωσης, ο ΣΕΓΑΣ...

 36 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στη Βάρη ο Ο.Α. Αγίου Σουλά

  Στη Βάρη ο Ο.Α. Αγίου Σουλά
10:26 | Πεμ 15 Νοεμ, 2018

Η Α’ φάση του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Νότου, θα διεξαχθεί στον Α.Ο. Βάρης στις 23-25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή και του Ομίλου...

 650 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στα Άνω Λιόσια για το Tae Kwon Do

  Στα Άνω Λιόσια για το Tae Kwon Do
10:21 | Πεμ 15 Νοεμ, 2018

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων (γεννηθέντες 2004-2005-2006) θα διεξαχθεί 17 και 18 Νοεμβρίου 2018 στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, με τη συμμετοχή αθλητών από...

 34 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Πρώτος ο Α.Σ. Φιλέρημος

  Πρώτος ο Α.Σ. Φιλέρημος
10:18 | Πεμ 15 Νοεμ, 2018

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το περασμένο Σάββατο στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ιαλυσού το Κύπελλο Ζίου Ζίτσου Ν.Α. Αιγαίου 2018. Στους αγώνες έλαβαν μέρος τέσσερις σύλλογοι...

 47 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

H νέα Historica από 10-14 Οκτωβρίου 2019!

  H νέα Historica από 10-14 Οκτωβρίου 2019!
10:15 | Τετ 14 Νοεμ, 2018

Από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει στη Ρόδο η νέα Historica, που θα διοργανώσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ποδηλατικός Όμιλος Ιβίσκος. Μετά...

 53 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στην Ανόρθωση η Τσαβαρή!

  Στην Ανόρθωση η Τσαβαρή!
10:13 | Τετ 14 Νοεμ, 2018

Στο νησί της Αφροδίτης και συγκεκριμένα στην όμορφη Κύπρο, θα συνεχίσει την καριέρα της η Ροδίτισσα πρωταθλήτρια ποδηλασίας Ελένη Τσαβαρή και συγκεκριμένα στην ομάδα της...

 359 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Με 55 σκακιστές το 7ο Grand Prix

  Με 55 σκακιστές το 7ο Grand Prix
08:41 | Τετ 14 Νοεμ, 2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τουρνουά του 7oυ Grand Prix το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου "Ιππότης" επί της Πίνδου 1....

 177 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα