www.12sports.gr

www.12sports.gr: Μπάσκετ
ΣΕΠΚ: Τι ισχύει με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή!
13:03 | Τρι 5 Ιουλ, 2022
Εκτύπωση θέματος 224 αναγνώσεις

ΣΕΠΚ: Τι ισχύει με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή!

Αναλυτική ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Τρίτης (5/7) ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης σχετικά με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή. Ο ΣΕΠΚ αναφέρθηκε εξονυχιστικά στο ζήτημα αυτό αναφέροντας παράλληλα και τις εγγυήσεις που έχει πάρει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από την ίδια την ΕΟΚ σχετικά με την ακέραιη εφαρμογή των αντίστοιχων νόμων.

Αναλυτικά:
«Με αφορµή δηµόσιες συζητήσεις, που λαµβάνουν χώρα το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε την υποχρεωτική (δια νόµου) κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης δια του παρόντος θα ήθελε να επισηµάνει τα εξής:

1. Με βάση την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία:
α) Κατά την έννοια του παρόντος νόµου προπονητής αθλήµατος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελµατίας που αναλαµβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιµασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.
β) Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον επαγγελµατία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, λαµβάνει ατοµικό αριθµό µητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.

2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο σύνδεσµο προπονητών" (Ν. 2725/1999, άρθρο 31, παρ. 1 και, σηµειώνεται δε, πως µε βάση τον Κανονισµό Προπονητών Καλαθοσφαίρισης "… στα αθλητικά σωµατεία που δεν απασχολούν προπονητή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999" καθώς και οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων κυρώσεις για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.
Σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες διατάξεις του Ν.2725/99, οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τµήµα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και στην Εθνική Οµάδα ως οµοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσµατα. Επίσης µπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β' και Γ' επιπέδου.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης µπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ' επιπέδου.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές µπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωµατεία ή ακαδηµίες στις κατηγορίες που συµµετέχουν σε αναπτυξιακά µη µοριοδοτούµενα πρωταθλήµατα όλων των αγωνισµάτων".

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ως τροποποιήθηκαν, έχει ανασταλεί και η έναρξη εφαρμογής τους έχει τοποθετηθεί το έτος 2024.
Για τις κατηγορίες στις οποίες απασχολούνται οι προπονητές αναλόγως του επιπέδου τους, έως την ως άνω έναρξη ισχύος του Νόμου, ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005) και οι κατηγορίες που προβλέπονται σε αυτόν.

2. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, διαχρονικά, µε παρεµβάσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς, απαιτούσε την εφαρµογή της ισχύουσας αθλητικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του νόµου 2725/1999 (άρθρο 31, παρ. 1 και 2) και των πρόσφατων τροποποιήσεων αυτού. Συγκεκριµένα, ακόµα και σε εποχές που παρατηρήθηκε σε µεγάλη έκταση καταστρατήγηση του πνεύµατος του νόµου, ο ΣΕΠΚ, αξίωνε αυτό που ο νόµος ορίζει δηλαδή την θεσµοθέτηση της υποχρέωσης σε όλες τις οµάδες και βαθµίδες, να απασχολούνται προπονητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου (Πρόσφατη επιστολή Προς Ε.Ο.Κ., 03 Μαρτίου 2022).

3. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, προβλέποντας εγκαίρως πιθανά πρακτικά προβλήµατα της εφαρµογής διατάξεων του νόµου, µε επιστολή του προς την Γ.Γ.Α. την 01/03/2022, αιτείτο την παράταση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 Α παρ.2 Ν.2725/99, όπως επίσης και την επιβεβαίωση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 παρ.4 Ν.2725/99.

4. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, δρα πάντα εναρµονισµένος µε την κείµενη νοµοθεσία και βάση του Ιδρυτικού Καταστατικού του, το οποίο ρητά στο άρθρο 2.2. και 2.3 αναφέρει πως, σκοπός του Συνδέσµου είναι η "Η δια της συνεργασίας των µελών µετά των λοιπών αθλητικών κρατικών παραγόντων προώθηση του αθλήµατος” και "Η αναγνώριση και κατοχύρωση της θέσεως και των δικαιωµάτων των µελών αυτού στο χώρο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης…” , και σε αυτό το πνεύµα επιχειρούσε και επιχειρεί να συνεργαστεί µε τους αρµόδιους φορείς.

Κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε πως σε διαδοχικές συναντήσεις του Προεδρείου του Συνδέσµου µε εκπροσώπους της Ε.Ο.Κ., λάβαµε την ρητή διαβεβαίωση πως ο νόµος θα εφαρµοσθεί στο ακέραιο. Πρέπει όµως να καταστήσουµε σαφές, πως η εφαρµογή του νόµου, άπτεται των υπευθύνων αρχών διεξαγωγής των πρωταθληµάτων και των ελεγκτικών τους οργάνων και οχι του ΣΕΠΚ.

5. Στο πνεύµα που το καταστατικό µας επιτάσσει, υπογραµµίζουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, όχι µόνο δεν τίθεται απέναντι σε κανέναν συνάδελφο ή εν δυνάµει συνάδελφο, αλλά αντιθέτως τείνουµε χείρα βοήθειας προς την διευκόλυνση οποιασδήποτε δυσκολίας µπορεί να προκύψει, πάντα όµως υπό τον πρίσµα της νοµιµότητας, στο οποίο όχι µόνο είµαστε υποχρεωµένοι αλλά συνειδητά έχουµε επιλέξει να υπηρετούµε.

6. Επίσης, θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου, θέλει να ενηµερωθεί σχετικά».
 

Μπάσκετ | Τοπικό
  ''Χάλασε'' η μεταγραφή του Καλαμπάκα στον Ιάλυσο!

''Χάλασε'' η μεταγραφή του Καλαμπάκα στον Ιάλυσο!

Πριν από 18 ώρες 14:06 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Κεραυνός εν αιθρία στις τάξεις του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος, αφού σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 12sports, ''χάλασε'' η μεταγραφή του Δημήτρη Καλαμπάκα στην ομάδα. Πριν από λίγες μέρες ο 33χρονος παίκτης...

 1008 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γενικά
  Την Πέμπτη οι κληρώσεις στην Ε.Ο.Κ.!

Την Πέμπτη οι κληρώσεις στην Ε.Ο.Κ.!

Πριν από 23 ώρες 09:24 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Την προσεχή Πέμπτη στις 12:00 θα γίνουν οι κληρώσεις των εθνικών κατηγοριών και του κυπέλλου Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η Ε.Ο.Κ. Αναλυτικά: ''Το καλοκαίρι ανήκει στις Εθνικές Ομάδες, αλλά τα Εθνικά...

 319 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γ΄ Εθνική - Νότιος όμιλος
  Βαρύ πένθος στην Ε.Α.ΚΑ. για τον Σουσαφίρη!

Βαρύ πένθος στην Ε.Α.ΚΑ. για τον Σουσαφίρη!

Πριν από 24 ώρες 08:26 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Βαρύ πένθος στην Κάλυμνο για το θάνατο του 17χρονου Μανώλη Σουσαφίρη, που υπήρξε μέλος της Ε.Α.ΚΑ. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου, ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Φέτος έπαιζε στο...

 693 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γενικά
  Και επίσημα Μιρόσαβιτς στην... Κούπα!

Και επίσημα Μιρόσαβιτς στην... Κούπα!

Πριν από 3 ημέρες 18:11 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Όπως είχαμε γράψει εδώ και αρκετές μέρες ο Άγγελος Μιρόσαβιτς συμφώνσε με την Κούπα Κιλκίς και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Μακεδονίας. Η ανακοίνωση: ''Δεύτερη μεταγραφική προσθήκη για την...

 1050 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών
  Κοντά σε Γιαννόπουλο και Κατσίβελη!

Κοντά σε Γιαννόπουλο και Κατσίβελη!

Πριν από 3 ημέρες 16:11 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Κοντά σε συμφωνία με τον Χάρη Γιαννόπουλο (33-2.01) και τον Δημήτρη Κατσίβελη (31-1.98), βρίσκεται ο Κολοσσός... Για το ενδιαφέρον των ''θαλασσί'' είχαμε γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αφού οι...

 969 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών
  ''Πάμε Κολοσσέ''!

''Πάμε Κολοσσέ''!

Πριν από 3 ημέρες 15:53 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού έκανε ο Άλεξ Μπαρσέλο. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 24χρονος Αμερικανός στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: ''Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της ομάδας...

 317 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γ΄ Εθνική - Νότιος όμιλος
  ''Λίφτινγκ'' στην ''τέντα''!

''Λίφτινγκ'' στην ''τέντα''!

Πριν από 3 ημέρες 12:17 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Η διοικούσα επιτροπή του Διαγόρα ανακοίνωσε ότι θα γίνει ''λίφτινγκ'' στην ''τέντα''. Η επίσημη ανακοίνωση: ''Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης του Γ.Σ. Διαγόρας ανακοινώνει ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι...

 529 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό
  Επέστρεψε στον Ιπποκράτη ο Μποδούρ!

Επέστρεψε στον Ιπποκράτη ο Μποδούρ!

Πριν από 3 ημέρες 11:06 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Στον Ιπποκράτη Κω επέστρεψε ο 22χρονος Ονούρ Μποδούρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του και επέστρεψε στην ομάδα. Η επίσημη ανακοίνωση: ''Ο Α.Σ. Κώων Ιπποκράτης ανακοινώνει την επιστροφή του αθλητή...

 520 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό
  ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΟΛΥΜΠΟΣ!

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΟΛΥΜΠΟΣ!

Πριν από 3 ημέρες 22:16 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Η ΟΛΥΜΠΟΣ ξανά στην κορυφή της ΚΑΡΠΑΘΟΥ! Για πέμπτη συνεχόμενη φορά και έκτη συνολικά, η ΟΛΥΜΠΟΣ κατέκτησε το τουρνουά- θεσμός στο κλειστό γυμναστήριο του Απερίου κερδίζοντας στον τελικό το μαχητικό...

 1308 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό
  Η πρόταση του Νικηφορίδη στην Ο.Δ.Κ.Ε.!

Η πρόταση του Νικηφορίδη στην Ο.Δ.Κ.Ε.!

Πριν από 4 ημέρες 15:32 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών θα κάνει η Ο.Δ.Κ.Ε., κατόπιν προτάσεως του προέδρου του Σ.Δ.Κ.Δ. Σταύρου Νικηφορίδη. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: ''Αξιότιμοι συνάδελφοι, κατόπιν προτάσεως του προέδρου του Σ Δ Κ Δωδεκανήσου...

 572 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γενικά
  Στην Ιταλία με την Εθνική κορασίδων ο Παπούλης!

Στην Ιταλία με την Εθνική κορασίδων ο Παπούλης!

Πριν από 4 ημέρες 11:25 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Στην Ιταλία για φιλικά παιχνίδια με την Εθνική κορασίδων βρίσκεται ο Κώος προπονητής Γιάννης Παπούλης, που είναι άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Κτιστάκη. Η Εθνική Κορασίδων ηττήθηκε με 59-47 από το...

 215 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό
  Η Α.Ε. Δικαίου δεν ξεχνάει τα παιδιά της!

Η Α.Ε. Δικαίου δεν ξεχνάει τα παιδιά της!

Πριν από 4 ημέρες 10:36 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το καθιερωμένο αναπτυξιακό τουρνουά αγοριών και κοριτσιών, που διοργανώνει η Α.Ε. Δικαίου στη μνήμη του Γιάννη Μαύρου και της Χριστίνας Χανή. Οι Κώοι...

 374 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών
  Διήμερο στην Πάτρα για τον Κολοσσό!

Διήμερο στην Πάτρα για τον Κολοσσό!

Πριν από 5 ημέρες 19:00 | Παρ 12 Αυγ, 2022

Δύο φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στην Πάτρα θα δώσει ο Κολοσσός το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου. Εκτός από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος», στις 24 του μήνα (γράψαμε χθες),...

 1132 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό
  Ανοίγει τα φτερά του στο γυναικείο!

Ανοίγει τα φτερά του στο γυναικείο!

Πριν από 5 ημέρες 12:41 | Παρ 12 Αυγ, 2022

Έτοιμος να κάνει την υπέρβαση και στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ είναι ο Γ.Σ. Διαγόρας, ο οποίος σκοπεύει να πάρει το πρωτάθλημα στα Δωδεκάνησα και να ανέβει στην Α2 Κατηγορία. Η...

 880 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών

Ανανέωσε και ο Χατζηδάκης!

  Ανανέωσε και ο Χατζηδάκης!
Πριν από 16 ώρες
16:34 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Στον Κολοσσό θα συνεχίσει ο Μάνος Χατζηδάκης και τη νέα χρονιά, όπως είχαμε γράψει πριν καν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, αφού ο Κολοσσός είχε συμβόλαιο μαζί του και το επέκτεινε...

 680 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών

Ο Ιορδάνου στον Κολοσσό!

  Ο Ιορδάνου στον Κολοσσό!
Πριν από 18 ώρες
14:00 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Ο Χρήστος Ιορδάνου αποτελεί την τρίτη μεταγραφή της Κ.Α.Ε. Κολοσσός. Για τον 24χρονο γκαρντ της Α.Ε. Ψυχικού είχαμε γράψει από τις 9 Αυγούστου (Ενδιαφέρον Κολοσσού για Ιορδάνου). Ο...

 274 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Το 8ο τεύχος του e-magazine της ΕΟΚ!

  Το 8ο τεύχος του e-magazine της ΕΟΚ!
Πριν από 22 ώρες
10:09 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Με την Εθνική Ανδρών να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, ενόψει των δυο προκριματικών αγώνων στον 2ο γύρο του Παγκοσμίου κυπέλλου 2023 και της διεκδίκησης διάκρισης στο ΕUROBASKET...

 225 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γ΄ Εθνική - Νότιος όμιλος

Συλλυπητήρια του Διαγόρα για την απώλεια του Μανώλη Σουσαφίρη

  Συλλυπητήρια του Διαγόρα για την απώλεια του Μανώλη Σουσαφίρη
Πριν από 23 ώρες
09:29 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Ο Γ.Σ. Διαγόρας συλλυπάται την οικογένεια του 17χρονου Μανώλη Σουσαφίρη της Ε.Α. Καλύμνου, που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγε από κοντά μας. Όταν χάνεται με τέτοιο τρόπο ένα παιδί και...

 381 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Γενικά

Ο Μαλιούρας στον ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας!

  Ο Μαλιούρας στον ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας!
Πριν από 23 ώρες
09:00 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Μετά από έξι χρόνια στον Πρωτέα Γρεβενών, ο Παναγιώτης Μαλιούρας (39-1.97) αποφάσισε να αλλάξει μπασκετική στέγη. Ο 39χρονος πάουερ φόργουορντ, που επί σειρά ετών έπαιζε στον Ιπποκράτη Κω, αποδέχθηκε την...

 128 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Δύσκολα για Αρβανιτάκη και Μερκάι!

  Δύσκολα για Αρβανιτάκη και Μερκάι!
Πριν από 24 ώρες
08:35 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Δύσκολα θα παραμείνει στην Κάρπαθος Basketball και τη νέα χρονιά ο Κώστας Αρβανιτάκης, ο οποίος πιθανότατα δεν θα μείνει τη χειμερινή περίοδο στο νησί. Ο δυναμικός παίκτης, που κατέκτησε με...

 147 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Γυναικών

Παρέμεινε η Ανθή στον Πρωτέα!

  Παρέμεινε η Ανθή στον Πρωτέα!
Πριν από 3 ημέρες
18:12 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Στην Α1 Κατηγορία θα παίξει με τον Πρωτέα Βούλας η Ανθή Χατζηγιακουμή... Η Κώα αθλήτρια θα συνεχίσει στην ομάδα της Βούλας, η οποία ανακοίνωσε τα εξής: ''Το Δ.Σ. του Πρωτέα...

 1161 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Αλλαγές στο παράβολο μεταγραφών των γυναικών!

  Αλλαγές στο παράβολο μεταγραφών των γυναικών!
Πριν από 3 ημέρες
12:36 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Σε αλλαγή για τις μεταγραφές των αθλητριών άνω των 30 ετών προχώρησε η ΕΟΚ λόγω των ειδικών συνθηκών στα Γυναικεία πρωταθλήματα, αφού ο αριθμός των ομάδων μειώνεται δραματικά. Έτσι, σύμφωνα...

 356 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Κοντά στη Χρυσάκη ο Διαγόρας!

  Κοντά στη Χρυσάκη ο Διαγόρας!
Πριν από 3 ημέρες
12:03 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Πολύ κοντά στην απόκτηση της Μαρίας Χρυσάκη βρίσκεται ο Γ.Σ. Διαγόρας... Οι πληροφορίες του 12sports αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και απομένει μόνο το τυπικό της υπόθεσης για...

 303 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Η κυριαρχία της... Ολύμπου!

  Η κυριαρχία της... Ολύμπου!
Πριν από 3 ημέρες
09:43 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Για μία ακόμη χρονιά διεξήχθη στο Απέρι της Καρπάθου το καλοκαιρινό τουρνουά μπάσκετ, που διοργάνωσε ο τοπικός Πρωτέας με τη συμμετοχή των χωριών του νησιού. Από το 2009 που διεξήχθη το 1ο...

 211 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Πω πω τι κόσμος στην Κάρπαθο (pics)

  Πω πω τι κόσμος στην Κάρπαθο (pics)
Πριν από 4 ημέρες
20:08 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Απερίου, στον τελικό του 13ου καλοκαιρινού τουρνουά μπάσκετ της Καρπάθου ανάμεσα στην Όλυμπο και το Μεσοχώρι. Περισσότεροι από 500 φίλαθλοι έχουν γεμίσει...

 729 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Ο Κουρούνης στον Α.Ο. Κολοσσός!

  Ο Κουρούνης στον Α.Ο. Κολοσσός!
Πριν από 4 ημέρες
17:31 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Μετά την παρουσία του στην Κ.Α.Ε. Κολοσσός, ο Κώστας Κουρούνης επιστρέφει ως γυμναστής στον Α.Ο. Κολοσσός για να αναλάβει την εκγύμναση των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Η ανακοίνωση του συλλόγου:...

 820 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Μία επιστροφή και ένα ''διαζύγιο''!

  Μία επιστροφή και ένα ''διαζύγιο''!
Πριν από 4 ημέρες
11:41 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Μία επιστροφή και ένα «διαζύγιο» στον Αίολο Κεφάλου… Συγκεκριμένα ο Γιώργος Καζάκος, που είναι προπονητής στην ανδρική ομάδα του Φοίβου Κω, δεν θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στην κωακή ομάδα....

 450 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Μετά τις 20/8 η μεταφορά του παρκέ!

  Μετά τις 20/8 η μεταφορά του παρκέ!
Πριν από 4 ημέρες
10:35 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Μετά τις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς του παρκέ από το κλειστό γυμναστήριο της Κρεμαστής στην Κάλυμνο... Εκείνες τις μέρες θα αρχίσουν οι εργασίες, προκειμένου να γίνει...

 241 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Τοπικό

Ώρα τελικού στην Κάρπαθο!

  Ώρα τελικού στην Κάρπαθο!
Πριν από 4 ημέρες
09:36 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Η ώρα για τον τελικό έφτασε... Σήμερα στις 19:30, στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο του Απερίου, θα διεξαχθεί ο τελικός του 13ου καλοκαιρινού τουρνουά μπάσκετ ανάμεσα στην Όλυμπο και το Μεσοχώρι....

 164 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Μπάσκετ | Α1 Ανδρών

Και επίσημα Barcello στον Κολοσσό!

  Και επίσημα Barcello στον Κολοσσό!
Πριν από 5 ημέρες
17:12 | Παρ 12 Αυγ, 2022

Σε πανελλήνια αποκλειστικότητα διαβάσατε χθες από το 12sports, τον δεύτερο ξένο παίκτη της Κ.Α.Ε. Κολοσσός (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Alex Barcello στον Κολοσσό) και σήμερα ήρθε η επιβεβαίωση από τους...

 230 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Άλλα σπορ |

''Δεν θα σε ξεχάσουμε Μανώλη''!

  ''Δεν θα σε ξεχάσουμε Μανώλη''!
12:06 | Τρι 16 Αυγ, 2022

Η αθλητική οικογένεια του Φιλαθλητικού Καλύμνου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας κολυμβητή  Μανώλη...

 293 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στην 8η θέση ο Τρακόσσας!

  Στην 8η θέση ο Τρακόσσας!
10:01 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Σπουδαία εμφάνιση από τον Στέφανο Τρακόσσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών Παίδων- Κορασίδων που διεξάγεται στην Πολωνία. Ο νεαρός αθλητής...

 168 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στο Μόναχο Σπανουδάκη και Μπερν!

  Στο Μόναχο Σπανουδάκη και Μπερν!
09:53 | Κυρ 14 Αυγ, 2022

Αρκετά υψηλά είναι τα όρια που έθεσαν οι διοργανωτές για απευθείας πρόκριση στους τελικούς αλτικών και ριπτικών αγωνισμάτων, στο Ευρωπαϊκό...

 299 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Προ των πυλών το Summer Festival!

  Προ των πυλών το Summer Festival!
13:55 | Σαβ 13 Αυγ, 2022

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το Summer Festival των Πιγκουίνων Ρόδου που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις...

 87 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στην 8η θέση ο Σπύρου!

  Στην 8η θέση ο Σπύρου!
19:17 | Παρ 12 Αυγ, 2022

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών Παίδων- Κορασίδων για την χώρα μας. Στην πρώτη ημέρα της...

 178 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Ξεκίνησε στην Α' Εθνική ο Ιππότης!

  Ξεκίνησε στην Α' Εθνική ο Ιππότης!
19:14 | Παρ 12 Αυγ, 2022

Σήμερα ξεκίνησε το 49ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής στο σκάκι, το οποίο διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή...

 253 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Αρχίζουν Σπύρου και Τρακόσσας!

  Αρχίζουν Σπύρου και Τρακόσσας!
09:46 | Πεμ 11 Αυγ, 2022

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου άνοιξε η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος άρσης βαρών Παίδων- Κορασίδων που διεξάγεται στην Πολωνία, όπου στην...

 299 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΜΠΑΣΚΕΤ)