www.12sports.gr

www.12sports.gr: Ποδόσφαιρο
Δημοπρατείται η αποκατάσταση στο ''Διαγόρας''!
11:53 | Τετ 16 Ιουν, 2021
Εκτύπωση θέματος 421 αναγνώσεις

Δημοπρατείται η αποκατάσταση στο ''Διαγόρας''!

Στη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 600.000 ευρω προχώρησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Στέφανο Δράκο

Στη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προχώρησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Στέφανο Ι. Δράκο. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και γι’ αυτόν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή στο www.rhodes.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, ενώ ως ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 05η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μνημείου και συγκεκριμένα προβλέπεται: 
Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,
Η διευθέτηση καλωδίων σε ολόκληρη την έκταση του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας, 
Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας, 
Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), 
Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων, 
Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και 
Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων. 
Επιπρόσθετα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες: 
Η αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης, 
Η απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια, 
Η κατασκευή WC AMEA και επισκευή των υφισταμένων WC, 
Η επισκευή πυλώνων φωτισμού, 
Η επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων, 
Η άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και 
Η απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών. 
Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υποβολή της πρότασης και η έγκρισή της
Για τη δημοπράτηση του έργου, προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, η έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και η έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις Σχετικές τροποποιήσεις, κάλεσε τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29-11-2019 απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”». 
Το κόστος της πρότασης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.
Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

Ποδόσφαιρο | Super League 2
  Η Π.Α.Ε. συγχαίρει τον ερασιτέχνη!

Η Π.Α.Ε. συγχαίρει τον ερασιτέχνη!

Πριν από 5 ώρες 21:09 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γ.Σ. Διαγόρας 1905 κ. Γιώργος Πάτσης και τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας, θέλουν να συγχαρούν τη νέα πρόεδρο του Ερασιτέχνη Διαγόρα κ. Αναστασία Ζαμπετούλα-...

 368 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γενικά
  Καμία αλλαγή στους αξιολογημένους!

Καμία αλλαγή στους αξιολογημένους!

Πριν από 9 ώρες 17:00 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στη λίστα με τους διαιτητές του Σ.Δ.Π.Δ. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος παραμένει ως διεθνής στην κατηγορία Elite, ενώ βοηθός διαιτητή 2ης κατηγορίας συνεχίζει να είναι ο Μανώλης...

 271 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2
  Αντιρρυπαντική προστασία στο γήπεδο!

Αντιρρυπαντική προστασία στο γήπεδο!

Πριν από 13 ώρες 13:51 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Με υλικό που προσφέρει αντιρρυπαντική προστασία ενάντια σε graffiti (συνθήματα) και επικόλληση αφισών, «ντύθηκε» το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου ''Διαγόρας'', κατόπιν πρωτοβουλίας της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του...

 395 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Ξανά ακαδημίες στον Π.Α.Ο.Κ. Κω!

Ξανά ακαδημίες στον Π.Α.Ο.Κ. Κω!

Πριν από 17 ώρες 09:39 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Την επανέναρξη των ακαδημιών ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του ΠΑΟΚ Κω. Αναλυτικά: ''Η ομάδα μας τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα κατά covid ανακοινώνει την επανέναρξη της ακαδημίας της. Ημερομηνία...

 298 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γενικά
  ''Χαράτσι'' στις πρώτες εγγραφές!

''Χαράτσι'' στις πρώτες εγγραφές!

Πριν από 17 ώρες 09:33 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Δυσάρεστη έκπληξη για τα σωματεία αποτελεί η απόφαση της Ε.Π.Ο. να βάλει ''χαράτσι''  στην έκδοση δελτίων κατά τις πρώτες εγγραφές των ποδοσφαιριστών. Από το φετινό καλοκαίρι, το σύνολο των δελτίων που...

 57 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γ΄ Εθνική
  Ο Ζουρούδης στον Άγιο Ιερόθεο!

Ο Ζουρούδης στον Άγιο Ιερόθεο!

Πριν από 18 ώρες 08:51 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Ο Ροδίτης Πέτρος Ζουρούδης είναι ο διάδοχος του Σάκη Σάσσαλου στην τεχνική ηγεσία του Αγίου Ιερόθεου στη Γ' Εθνική. Η ανακοίνωση της ομάδας: ''Το διοικητικό συμβούλιο του Α.Ο. Αγίου Ιερόθεου...

 116 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γενικά
  ''Είναι μεγάλη τιμή και χαρά''!

''Είναι μεγάλη τιμή και χαρά''!

Πριν από 18 ώρες 08:36 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Με την ευκαιρία της ανάληψης καθηκόντων προπονητή της Εθνικής Ομάδας Παίδων, ο πρώην προπονητής του Γ.Α.Σ. Ιάλυσος Αλέξανδρος Αλεξιάδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση. ''Εκτιμώντας και σεβόμενος τους συλλόγους στους οποίους...

 60 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2
  Παραμένει πρόεδρος της Π.Α.Ε. Διαγόρας ο Πάτσης!

Παραμένει πρόεδρος της Π.Α.Ε. Διαγόρας ο Πάτσης!

Πριν από 1 ημέρα 21:52 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Η μεγάλη ευχάριστη είδηση είναι γεγονός για την Π.Α.Ε. Διαγόρας… Όπως αποκαλύπτει το 12sports, ο Γιώργος Πάτσης θα συνεχίσει να είναι στον προεδρικό θώκο του συλλόγου. Μετά τις ζυμώσεις που...

 1008 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Football League
  Οι κάρτες διαρκείας της Ρόδου!

Οι κάρτες διαρκείας της Ρόδου!

Πριν από 1 ημέρα 20:35 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Σχεδόν έτοιμες είναι οι νέες κάρτες διαρκείας της Π.Α.Ε. Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League 2. Σε λίγες μέρες μάλιστα, τα ''ελάφια'' θα ανακοινώσουν τις τιμές και...

 679 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Και επίσημα ο Μαρκόπουλος στον ''Άγιο''!

Και επίσημα ο Μαρκόπουλος στον ''Άγιο''!

Πριν από 1 ημέρα 20:03 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Η ''βόμβα''... έσκασε στον Άγιο Γεώργιο Μαλώνας, αφού η ομάδα συμφώνησε και επίσημα με τον έμπειρο Μάρκο Μαρκόπουλο. Η ανακοίνωση της ομάδας: ''Η διοίκηση του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας είναι στην...

 268 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Ανανέωσε και ο Ζαχαρόπουλος!

Ανανέωσε και ο Ζαχαρόπουλος!

Πριν από 1 ημέρα 16:47 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Μία ακόμη ανανέωση στην Α.Ε. Κύπρος, αφού στην ομάδα θα συνεχίσει κανονικά και ο Νίκος Ζαχαρόπουλος Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ομάδας: ''Το διοικητικό συμβούλιο της της Α.Ε.Κ.Ρ. ''Κύπρος'' ανακοινώνει την...

 503 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Δύο νέες ανανεώσεις στην Α.Ε.Λ.!

Δύο νέες ανανεώσεις στην Α.Ε.Λ.!

Πριν από 1 ημέρα 14:35 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Κάτοικοι Λέρου θα παραμείνουν και τη νέα σεζόν οι Αργύρης Μελισσουργός (φώτο) και Νίκος Παπαματθαίου που θα αγωνιστούν με την ομάδα της ΑΕΛ στην Α’ κατηγορία Δωδεκανήσου. Η ανακοίνωση του συλλόγου...

 320 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό
  Πάει για Μαρκόπουλο ο Άγιος Γεώργιος!

Πάει για Μαρκόπουλο ο Άγιος Γεώργιος!

Πριν από 2 ημέρες 12:51 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Μεταγραφή, η οποία αν ολοκληρωθεί, θα προκαλέσει αίσθηση και θα τον ενισχύσει σημαντικά ενόψει των υποχρεώσεών του στις διοργανώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχει στα «σκαριά» ο Άγιος Γεώργιος. Όπως...

 273 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2
  Το ''ευχαριστώ'' της προέδρου!

Το ''ευχαριστώ'' της προέδρου!

Πριν από 2 ημέρες 14:36 | Τετ 21 Ιουλ, 2021

Η νέα πρόεδρος του ερασιτέχνη Διαγόρα Τασία Ζαμπετούλα- Καρπαθάκη έκανε τις πρώτες της δηλώσεις, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου. Αναλυτικά, όσα είπε: ''Θέλω να...

 1897 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γ΄ Εθνική

Νέο ''καρέ'' ανανεώσεων στο Πυλί!

  Νέο ''καρέ'' ανανεώσεων στο Πυλί!
Πριν από 6 ώρες
20:31 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Καθημερινές είναι πλέον οι ανακοινώσεις του Α.Ο Πυλίου σε ότι αφορά το έμψυχο δυναμικό του συλλόγου αφού ανανέωσαν και οι Γεωργιάδης, Ατσαλάκης, Χατζηφούντας και Μιαούδης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:...

 63 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γ΄ Εθνική

Ο Α.Ο. Πυλίου στο αθλητικό μητρώο!

  Ο Α.Ο. Πυλίου στο αθλητικό μητρώο!
Πριν από 10 ώρες
16:11 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Μετά από πολύ καιρό, υπάρχει νέα εγγραφή στο αθλητικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας από τα Δωδεκάνησα. Ο Αθλητικός Όμιλος Πυλίου στο ποδόσφαιρο είναι το 90ο σωματείο από το νομό μας,...

 273 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2

Απορρίφθηκε η έφεση της Ρόδου!

  Απορρίφθηκε η έφεση της Ρόδου!
Πριν από 13 ώρες
13:42 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Απορρίφθηκε η έφεση που κατέθεσε η Ρόδος κατά της πρωτόδικης απόφασης της διοργανώτριας αρχής, που δικαίωσε την Σαντορίνη στην ένσταση που είχε καταθέσει κατά των «ελαφιών» για πλαστή κατάσταση υγείας...

 416 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2

Παραμένει ο Γιάγκου στον Διαγόρα!

  Παραμένει ο Γιάγκου στον Διαγόρα!
Πριν από 15 ώρες
11:34 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Ο Κυριάκος Γιάγκου θα είναι γυμναστής του Διαγόρα και τη νέα χρονιά, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα. ''Ο Κυριάκος Γιάγκου θα είναι και φέτος ο γυμναστής της ανδρικής ομάδας του...

 180 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Ο Απόλλων ευχαριστεί Καβουσανάκη!

  Ο Απόλλων ευχαριστεί Καβουσανάκη!
Πριν από 17 ώρες
09:52 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Ο Απόλλων Καλυθιών θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον Τάσο Καβουσανάκη για την πολύτιμη και ουσιαστική προσφορά του στην ομάδα από το πόστο του γενικού αρχηγού. Ο Τάσος έδωσε τον καλύτερο...

 365 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2

Ενιαίος και δυνατός ο Διαγόρας!

  Ενιαίος και δυνατός ο Διαγόρας!
Πριν από 18 ώρες
08:44 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Ενιαίος και δυνατός ο Διαγόρας προχωράει για την επόμενη μέρα τόσο στην Π.Α.Ε. όσο και στον ερασιτέχνη. Στην Π.Α.Ε. όπως γράψαμε από χθες ο Γιώργος Πάτσης θα παραμείνει στον προεδρικό...

 164 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Νέος πρόεδρος ο Πολυχρόνης!

  Νέος πρόεδρος ο Πολυχρόνης!
Πριν από 1 ημέρα
22:03 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Ο Γιώργος Πολυχρόνης είναι ο νέος πρόεδρος του Αγίου Ισιδώρου, μετά τις εκλογές που έγιναν χθες στα γραφεία της ομάδας. Η ανακοίνωση του συλλόγου: ''Μετά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν χθες...

 527 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γ΄ Εθνική

Πέντε ανανεώσεις στον Α.Ο. Πυλίου!

  Πέντε ανανεώσεις στον Α.Ο. Πυλίου!
Πριν από 1 ημέρα
19:56 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Μαζεμένες ανανεώσεις στον Α.Ο. Πυλίου, αφού άλλοι πέντε παίκτες θα συνεχίσουν στην ομάδα. Η ανακοίνωση του συλλόγου: ''Ο Α.Ο. Πυλίου Κω, συνεχίζει τις ανανεώσεις συνεργασίας με τους αθλητές του σωματείου...

 141 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Γενικά

Βαριές ''καμπάνες'' για τις πλαστές κάρτες υγείας!

  Βαριές ''καμπάνες'' για τις πλαστές κάρτες υγείας!
Πριν από 1 ημέρα
16:30 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Aφαίρεση πέντε βαθμών και πρόστιμο προβλέπεται στο νέο ΚΑΠ στις ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν πλαστές κάρτες υγείας.Η νέα διάταξη, που φέρνει στη δημοσιότητα το SoccerPlus προβλέπει ότι “Σε περίπτωση που...

 137 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Η Μάκρα στον Π.Α.Ο.Κ.!

  Η Μάκρα στον Π.Α.Ο.Κ.!
Πριν από 1 ημέρα
15:36 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Το μεγάλο της όνειρο θα κυνηγήσει στη Θεσσαλονίκη και τον Π.Α.Ο.Κ. η νεαρή και άκρως ταλαντούχα (16 ετών) Ιφιγένεια Μάκρα του Σταυρού Καλυθιών. Ο ''δικέφαλος'' ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση...

 426 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Super League 2

Συνεχίζει με Θεοδοσιάδη ο Διαγόρας!

  Συνεχίζει με Θεοδοσιάδη ο Διαγόρας!
Πριν από 2 ημέρες
13:48 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Στον Διαγόρα θα παραμεινει και τη νέα σεζόν ο Σάκης Θεοδοσιάδης, με τον οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία εν όψει της νέας χρονιάς. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν άκρως...

 181 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Τέλος ο Μόσχος από το Βάτι!

  Τέλος ο Μόσχος από το Βάτι!
Πριν από 2 ημέρες
12:49 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Η κάλυψη του κενού, που δημιούργησε στη γραμμή κρούσης της ομάδας η αποχώρηση του Μιχάλη Μόσχου, εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά ζητήματα, που οφείλει να επιλύσει ο προπονητής του...

 248 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Ανανέωσε και ο Χατζηκοσμάς!

  Ανανέωσε και ο Χατζηκοσμάς!
Πριν από 2 ημέρες
12:23 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Στον Ηρακλή Μαριτσών θα παίξει και τη νέα χρονιά ο Στέργος Χατζηκοσμάς, με τον οποίο ανανεώθηκε και επίσημα η συνεργασίας. Ο έμπειρος παίκτης θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα και θα...

 197 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Ανανέωσε και ο Τυράς!

  Ανανέωσε και ο Τυράς!
Πριν από 2 ημέρες
11:36 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Την φανέλα της Αναγέννησης Ασφενδιού θα φορά και τη νέα χρονιά στην Α' κατηγορία ο τερματοφύλακας, Αποστόλης Τυράς που ανανέωσε την συνεργασία του με τον σύλλογο. Η ανακοίνωση της ομάδας:...

 178 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Πρώτα το Δ.Σ., μετά ο προπονητής!

  Πρώτα το Δ.Σ., μετά ο προπονητής!
Πριν από 2 ημέρες
10:34 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου στον Αστέρα Μασάρων θα γίνει συνάντηση του προπονητή Άρη Μιχαηλίδη με τους ιθύνοντες του συλλόγου, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά...

 181 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Ποδόσφαιρο | Τοπικό

Από τον Ορφέα στην... Αδελφοσύνη!

  Από τον Ορφέα στην... Αδελφοσύνη!
Πριν από 2 ημέρες
09:58 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Από τον Ορφέα στην Αδελφοσύνη Ρόδου… Μετά από εννέα χρόνια στους «ερυθρόλευκους», ο Θεόφιλος Τσικούρης μετακομίζει στην Αδελφοσύνη, οπότε και θα τεθεί στη διάθεσή του Νώντα Αξιώτη για το νέο...

 164 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Άλλα σπορ |

Η Δερβίση στην Κω!

  Η Δερβίση στην Κω!
16:46 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Η Πρωταθλήτρια Κατερίνα Δερβίση προπονεί τις αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής του Γ.Σ. Ιπποκράτης ο Κώος. Οι νεαρές αθλήτριες της ρυθμικής...

 128 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Συνεχίζεται το Foivos Summer Camp!

  Συνεχίζεται το Foivos Summer Camp!
11:41 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Συνεχίζεται στο στάδιο Φιλίνος το Foivos Summer Camp για παιδιά από ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα στηρίζεται στο...

 91 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Σε μία εβδομάδα η Σπανουδάκη!

  Σε μία εβδομάδα η Σπανουδάκη!
09:36 | Παρ 23 Ιουλ, 2021

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν σήμερα με την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο, ωστόσο τα αγωνίσματα του στίβου θα εκκινήσουν μετά...

 42 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Βαλκανική ζώνη για Παπανικολάου!

  Βαλκανική ζώνη για Παπανικολάου!
12:17 | Πεμ 22 Ιουλ, 2021

Ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον Κώο Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε χθές στο «Artemis Fight Night 2» (3Χ3 Κ1...

 168 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Στο Ηράκλειο οι ''Πιγκουίνοι''!

  Στο Ηράκλειο οι ''Πιγκουίνοι''!
21:06 | Τετ 21 Ιουλ, 2021

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί από την Παρασκευή η προαγωνιστική ομάδα των ''Πιγκουίνων''. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: ''Την Παρασκευή 23 Ιουλίου αναχωρεί...

 183 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Προς το φινάλε το Summer Camp 2021!

  Προς το φινάλε το Summer Camp 2021!
09:38 | Τετ 21 Ιουλ, 2021

Η κολυμβητική ομάδα ''Πιγκουίνοι'' εξέδωσε ανακοίνωση για το φινάλε του Summer Camp 2021. Αναλυτικά: ''Καθώς πλησιάζουμε πλησιάζουμε στο τέλος του...

 58 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Άλλα σπορ |

Δύο μετάλλια στη Λάρισα η Φλόγα!

  Δύο μετάλλια στη Λάρισα η Φλόγα!
09:25 | Τετ 21 Ιουλ, 2021

Με δύο μετάλλια και εξαιρετική εμφάνιση, επέστρεψε την Δευτέρα 21-7-2021 η αποστολή της Φλόγας. Ο πολυνίκης σύλλογος της Ρόδου, συμμετείχε...

 37 αναγνώσεις Διαβάστε ολόκληρο το θέμα
Το ημερολόγιο των αθλητικών γεγονότων στα Δωδεκάνησα
Τα αθλητικά φωτογραφικά άλμπουμ του 12sports.gr

Ειδησεις ομαδων

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)